Onderzoeksproject GOMEROS - De teelt van groenten en maïs laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Voltooid Acroniem: IWT BODEMEROSIE
Akker met jonge maïsplantjes met erosiegeulen

Contacteer onze expert