Onderzoeksproject Fytosanitaire status en epidemiologie van de beukenbladziekte in België

Voltooid NEMAFAGUS
beach leaf disease op Europese beuk

Contacteer onze expert

Nicole Viaene

Nicole Viaene

Expert plantengezondheid en plantpathogene nematoden

Contact

Algemeen kader

Beukenbladziekte of Beech Leaf Disease (BLD) is een nieuwe ziekte die zich snel verspreidt in bossen en landschappen in de VS en Canada. De ziekte is daar vooral vastgesteld op de Amerikaanse beuk (Fagus grandifolia), maar ook op de Europese beuk (F. sylvatica). Deze laatste is de dominante beukensoort in België. BLD is in verband gebracht met een bladnematode of aaltje: Litylenchus crenatae subsp. mccannii. Het is niet bekend of de beukenbladziekte of Litylenchus soorten voorkomen in België. Dit project heeft als belangrijkste doelen om het publiek bewust maken van deze beukenziekte, de aanwezigheid van BLD nagaan in onze streken en het onderzoeken van de risico's voor deze ziekte in onze regio’s.

Onderzoeksaanpak

De projectpartners zullen beuken nazien op symptomen van BLD in bossen, parken en boomkwekerijen, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. We willen de biologie van het bladaaltje dat geassocieerd is met BLD (Litylenchus sp.) onderzoeken onder Belgische klimatologische omstandigheden. Daarnaast gaan we ook de microbiële gemeenschap van (a)symptomatische bladeren en knoppen onderzoeken via next generation sequencing (NGS) technologie. We willen het publiek op verschillende manieren sensibiliseren en het risico op insleep en verspreiding van de ziekte in België onderzoeken.

Relevantie/Valorisatie

Beuk is een zeer waardevolle boom, zowel economisch als ecologisch. Vroege detectie van BLD kan verhinderen dat deze ziekte zich vestigt en verspreidt in onze bossen en parken. Een betere kennis van de biologie van deze nieuwe ziekte kan aangepaste beheersingsmaatregelen mogelijk maken. De resultaten van dit project zullen worden gedeeld met officiële instanties en beheerders van bossen, openbaar groen en botanische tuinen, rechtstreeks en via publicaties. Dit zal bijdragen tot de risico-evaluatie en de ontwikkeling van passende maatregelen ter bescherming van beukenbomen in heel Europa. Het onderzoek maakt deel uit van een Euphresco-project (FAGUSTAT) met dezelfde doelstellingen.

Financiering

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu