Persbericht Vijf mio euro voor versnelling van A.I. en robotica in agrofoodketen

16/09/2022
Europese Test- en Experimenteerfaciliteit

De komende vijf jaar mag ILVO mee gestalte geven aan een nieuwe Europese Test- en Experimenteerfaciliteit, een zogenaamde TEF, om artificiële intelligentie en robotica te boosten en versneld toe te passen in de landbouw- en voedingsketen in Vlaanderen en Europa.

Dat is goed nieuws voor de landbouwbedrijven en hun ecosysteem ( (machine)leveranciers, verwerkers etc.). Het is ook goed voor de vele kleinere technologie-ontwikkelaars, want zonder de financiële hulp van zo’n Europese TEF zouden zij er, in concurrentie met wereldgiganten, niet in slagen om hun slimme systemen en ideeën beproefd en marktklaar te krijgen.

De TEF zal in 8 landen satellieten of knooppunten (nodes) hebben. Er is een budget van in totaal 60 miljoen euro, geld uit een Europese DIGITAL call, aangevuld met middelen uit de betrokken lidstaten, ook uit Vlaanderen dus.

Jürgen Vangeyte (wetenschappelijk directeur van ILVO- Agrifood technology): ”Vanaf 2023 gaan ontwikkelaars van A.I.systemen en van robots via ons een belangrijke technische en financiële stimulans krijgen om hun bijna-marktklare producten succesvol te testen, te finaliseren én te implementeren in de agrofoodsector.”

Dat de Vlaamse A.I.- initiatieven en de robot-prototypes via het TEF-netwerk zullen kunnen steunen op een groot Europees netwerk is een bijzondere troef. ILVO heeft overigens al flink wat ervaring om in Europese netwerken aan kennisdeling te doen.

De versterking van A.I. en robotisering in het Europees agrifoodsysteem moet in cijfers (leverbaarheden) uitgedrukt worden: “We moeten minstens 10.000 A.I. en robotica ontwikkelingen begeleiden i.s.m. private partners en startups. Minstens 1000 toepassingen moeten er naar een marktklaar niveau worden getild. Minstens 75% van de ondersteuningen zijn voor KMO’s, en minstens 25% van de projecten moeten een transnationaal kenmerk bezitten.”

Kenmerkend aan de satelliet in Vlaanderen is de geïntegreerde en transdisciplinaire aanpak: van veld tot vork en vice versa, en plant- en dierdeskundigen schouder aan schouder met de digitale en technologische specialisten.

De Test-- en Experimenteerfaciliteit wordt in de praktijk een (aanzienlijke) uitbreiding van het team Agrifood Technology op ILVO. Een logische keuze, want daar bestaat ook al een brug naar de eindgebruiker , en contacten met bestaande Vlaamse en Europese machine- en algoritmeontwerpers.

De officiële start is gepland begin 2023. Eerst worden er nog administratieve procedures afgerond.

Vragen?

Contacteer ons

Jürgen Vangeyte

Wetenschappelijk directeur ILVO

Ook interessant