In de media Vijf jaar varkenscampus

07/05/2020
Marijke Aluwé in de onderzooeksstal van de varkenscampus. Enkele verblijfplaatsen van varkens met stro en stalen omrasteringen.
Marijke Aluwé in de onderzooeksstal van de varkenscampus

“Concrete vragen uit de varkenssector leidden al tot onderzoek naar o.a. optimaal kraam- en speenmanagement, vleeskwaliteit en emissievermindering. Binnenkort start een nieuwe studie naar de impact van hittestress, opnieuw heel nuttig voor de praktijk.” Marijke Aluwé blikt terug op 5 jaar Varkenscampus – onderzoeks- en onderwijsstal i.s.m. HOGENT en ugent – in Landbouwleven.

Vijf jaar varkenscampus

Lees hier de twee artikels uit Landbouwleven:

Vragen?

Contacteer ons

Marijke Aluwé

Expert vleeskwaliteit, smaakpanels, berengeurdetectie en stakeholderattitudes

Ook interessant