In de media Vijf jaar varkenscampus

07/05/2020
Marijke Aluwé in de onderzooeksstal van de varkenscampus. Enkele verblijfplaatsen van varkens met stro en stalen omrasteringen.
Marijke Aluwé in de onderzooeksstal van de varkenscampus

“Concrete vragen uit de varkenssector leidden al tot onderzoek naar o.a. optimaal kraam- en speenmanagement, vleeskwaliteit en emissievermindering. Binnenkort start een nieuwe studie naar de impact van hittestress, opnieuw heel nuttig voor de praktijk.” Marijke Aluwé blikt terug op 5 jaar Varkenscampus – onderzoeks- en onderwijsstal i.s.m. HOGENT en ugent – in Landbouwleven.

Vijf jaar varkenscampus

Lees hier de twee artikels uit Landbouwleven:

Vragen?

Contacteer ons

Marijke Aluwé

Expert vleeskwaliteit, smaakpanels, berengeurdetectie en stakeholderattitudes

Ook interessant

Persbericht 12/04/2021

Vleeskwaliteit sturen via ras(keuze) en geslacht

groep jonge varkens in de stal
Eline Kowalski onderzocht hoe de vleeskwaliteit en eigenschappen voor verwerking van varkensvlees (technologische kwaliteit) kunnen gemeten en verbeterd worden, rekening houdend met het financiële pla...