Persbericht Veevoedertabel 2019: de samenstelling van veevoedergrondstoffen geactualiseerd

20/12/2019
Koe eet uit een voederbak
Veevoedertabel 2019 beschikbaar

In de Veevoedertabel 2019 zijn de chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen geactualiseerd, werd de klassenindeling en de voederwaardering van snijmaiskuil aangepast, en is het voortaan mogelijk om in de online voederwaardecalculator het effect van inkuilduur op de voederwaarde van snijmais te berekenen. De Veevoedertabel is een referentieproduct van CVB, sinds 2019 een samenwerking tussen het Nederlandse Wageningen Livestock Research en ILVO, onder de eindverantwoordelijkheid van de Federatie Nederlandse Diervoederketen.

Actualisatie veevoedertabel

De CVB Veevoedertabel is een referentiewerk voor diervoederbedrijven, laboratoria, veehouders, onderzoek en onderwijs in Nederland en in Vlaanderen. De laatste actualisatie dateerde van 2016. De belangrijkste vernieuwingen in de editie van 2019 zijn:

  1. Geactualiseerde samenstellingen van alle belangrijke mengvoedergrondstoffen en vochtrijke krachtvoeders. In de periode 2016 – 2019 zijn analysegehalten van meer dan 16.000 monsters ingelezen in de CVB Veevoederdatabank. Op basis van deze analyses, en analyses die al in de veevoederdatabank aanwezig waren, is de chemische samenstelling van 56 mengvoedergrondstoffen en 13 vochtrijke krachtvoeders (en de onderliggende klassen) geactualiseerd.
  2. Aanpassing van de samenstelling en vernieuwing van de voederwaardering van snijmaiskuil voor herkauwers. Uit onderzoek van ILVO is gebleken dat de pensbestendigheid van zetmeel en eiwit in snijmaiskuil afneemt naarmate de inkuilduur toeneemt. Dit heeft effect op de voederwaarde van de kuil. CVB heeft op basis van dit onderzoek nieuwe rekenregels ontwikkeld om het effect van inkuilduur op de voederwaarde van snijmaiskuil te voorspellen. Op de productbladen van snijmaiskuil in de CVB Veevoedertabel is nu rekening gehouden met een inkuilduur van 3 maanden.
  3. De voederwaarde van snijmaiskuil kan nu voor elk gewenste inkuilduur berekend worden door in de vrij toegankelijke online CVB voederwaardecalculator de gewenste inkuilduur en chemische samenstelling van de snijmaiskuil in te vullen en vervolgens met een druk op de knop de bijbehorende voederwaarde vast te stellen. Door in het berekenen van rantsoenen voor herkauwers rekening te houden met de inkuilduur van snijmais is het mogelijk om de rantsoenen nauwkeuriger te formuleren en zo bijvoorbeeld het gevaar op gezondheidsproblemen van het dier zoals pensverzuring te minimaliseren.

In België wordt de CVB-activiteit gedragen en financieel ondersteund door BFA; in Nederland door FND, Nevedi, VDDN, MVO, HISFA, OPNV en ZuivelNL. Stichting Victam is sponsor van de CVB-activiteit. Inhoudelijke werkzaamheden voor het CVB programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen Livestock Research. Vanaf 2019 is ook het ILVO (Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek) betrokken bij de uitvoering van het inhoudelijke CVB-programma.

CVB veevoedertabel 2019

De CVB veevoedertabel 2019 en de Voederwaardecalculator zijn vrij toegankelijk via de website onder het tabblad ‘VWC en Productbladen 2019’. De CVB veevoedertabel kan als PDF bestand gedownload worden voor alle producten tegelijkertijd en per product.

Vragen?

Contacteer ons

Dorien Van Wesemael

Expert voederwaardering

Ook interessant