Persbericht Slimme datanetwerken in de agrovoedingsketen: ILVO partner in startend Europees project IOF2020

31/01/2017
Metalen robot met vier wielen
Robot voor geautomatiseerde onkruidbestrijding in groentebedden

“Internet of Food and Farm 2020” (kortweg IoF2020) is een nieuw grootscheeps Horizon2020 project waarmee Europa 30 miljoen€ uittrekt om een drastische duurzaamheids- en productiviteitsverbetering in de agrofoodsector te bewerkstelligen. In het project vertrekt men van de vaststelling dat de Europese landbouw nu wel al heel wat geïsoleerde digitale machines en sensoren ziet verschijnen. Om nieuwe meerwaarde te creëren zijn grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die systemen (smart networks) aan de orde. En er is nog werk om beschikbare technologieën (uit andere sectoren) aan te passen aan de behoeften van de toekomstige boerderijen en voedselverwerkers.

Internet Of Things

Het project ‘Internet of Food & Farm’ start in januari 2017, loopt gedurende 4 jaar en betrekt 71 partners in 16 landen. Er wordt ingezet op 19 case studies of ‘use cases’ gegroepeerd in 5 domeinen: akkerbouw, groenten, fruit, vlees en zuivel. Als leidend partner in IoF2020 coördineert ILVO samen met Biosense (Servië) het belangrijke werkpakket dat alle ‘use cases’ omvat.

Jurgen Vangeyte (ILVO): “Met deze deelname krijgen we ook in Vlaanderen de kans om landbouw en voeding te transformeren naar slimme netwerken van geconnecteerde objecten. Concreet gaan we reeds gevalideerde technologie omvormen of opschalen om ze dichter bij een feitelijke marktintroductie in de voedings- en landbouwsector te brengen.“ Dat gebeurt participatief en lerend, in pioniersgroepen rond één toepassing of case. Zo’n use case-groep bevat een onderzoekscentrum, technologieproducenten en kritische experimenterende eindgebruikers uit de agrovoedingssector.

George Beers, overkoepelend projectmanager IoF2020 (WUR, Wageningen Nederland): “IoF2020 brengt niet alleen Internet of Things naar de landbouw- en voedingssector, maar heeft ook het ambitieuze doel om technologieën aan te leveren die voldoen aan de noden van de hele keten en specifiek de eindgebruikers. Dit om de hele keten te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst. Samen met onze 70 partners geloven we dat IoF2020 het potentieel heeft om een paradigmaverschuiving te veroorzaken in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd in Europa, van het veld tot op het bord, en zal bijdragen tot de competitiviteit en excellentie van Europa op dit vlak.”

Jarissa Maselyne (ILVO): “Naast het werkpakket over alle USE CASES is ILVO ook verantwoordelijk voor de uitwerking van 2 concrete cases: In het thema ‘Management op het varkensbedrijf’ gaan wij werken rond de meerwaarde van data en het samenbrengen van data op een varkensbedrijf, voor onder andere detectie van problemen in de hokken, het reduceren van berengeur, en het ondersteunen van een andere use case rond traceerbaarheid. Dit alles samen met onze partners Porphyrio (BE), VION (NL), ZLTO (NL) en ISMB (IT)”

Stephanie Van Weyenberg (ILVO): ‘In de tweede use case ‘Monitor voor weidegang’ waar ILVO bij betrokken is staat zuivel en weidegang centraal. Momenteel bestaat er geen automatische monitoring van de hoeveelheid uren en dagen dat de koe echt buiten graast. Bestaande technologieën uit andere sectoren, zoals de StickNTrack van Sensolus (BE), kunnen hier echter een oplossing voor bieden. Wij zien nuttige toepassingen t.a.v. de controle rond PAS-maatregelen, weidemelk en dierenwelzijn. De derde partner in deze use case is Inagro (BE).”

Financiering: EC H2020 Innovation action: Large Scale Pilots (Internet of Things)
Project coordinatie: George.beers@wur.nl
Project communicatie: quentin.galland@schuttelaar-partners.com
Samenwerking: 71 partners, 16 landen (coördinatie Wageningen UR)

Vragen?

Contacteer ons

Jarissa Maselyne

Expert data-analyse en precisieveeteelt

Jürgen Vangeyte

Wetenschappelijk directeur ILVO

Ook interessant

Projectnieuws 03/02/2022

Digitale tweeling van de oceaan

wateroppervlak bezaaid met binaire code
Het internationale project ILIAD zal een Europese Digital Twin of the Ocean (DTO) creëren die hoge resolutie modellering combineert met realtime detectie van oceaanparameters.