In de media Inkuilen of composteren verbetert de mestkwaliteit

18/05/2017
Compost ligt te rijpen op de ILVO compostsite

Het verbod in Vlaanderen om stalmest los op te slaan of zelfs te composteren op de kopakker deed menig veehouder knarsetanden. De milieuregel noopte tot investeren in mestopslag op het bedrijf. Het ILVO deed onderzoek naar het stikstofuitspoelingsverlies bij opslag van stalmest op de kopakker. Volgens de uitslag van het onderzoek kan de maatregel teruggeschroefd worden mits afdekking plaatsvindt.

De veehouderij wordt al jaren gezien als de grootste bron van watervervuiling. Ruim de helft van de nutriënten (N en P) zou hier vandaan komen. De bemestingsnormen zijn daarom flink aangescherpt via opeenvolgende mestactieplannen.
Tot 2013 konden de vleesveehouderijen, de melkveebedrijven met potstal en akkerbouwers/groentetelers stalmest ook in de winterperiode op het perceel opslaan om die er in het voorjaar (april/mei) uit te rijden. Maar het los storten op de kopakker met blootstelling aan regen en zon zou leiden tot verliezen aan voedingsstoffen.

Als gevolg van die bezorgdheid over nutriëntenverliezen stelde de Vlaamse overheid een verbod in tot opslag van vaste mest (inclusief composthopen) op de kopakker in de periode van 16 november tot en met 15 januari. Buiten die periode mag de mest nog maximaal twee maanden worden opgeslagen. De regel noodzaakte veehouders tot investeren in mestopslag op het bedrijf met drie opstaande wanden, een vloeistofdichte vloer, opvang van de mestsappen en regenwater, et cetera.

Lees meer over 'Inkuilen of composteren verbetert de mestkwaliteit'

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...