Projectnieuws Hightech toepassingen voor een klimaatneutrale glastuinbouw

01/12/2018
Het dak van een serre met condens
Één van de innovatieve technieken die ontwikkeld worden zijn energy balancing dag- en nachtschermen.

Het INTERREG project Glitch wil meer hightech ingang laten vinden in de glastuinbouw door in te spelen op het innovatieproces zelf. Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en klanten werken samen aan efficiëntere en duurzamere teeltsystemen en technieken. ILVO neemt in dit project de leiding voor een verdere ontwikkeling van klimaatneutrale glastuinbouw.

Klimaatneutrale glastuinbouw

De glastuinbouwsector is een hoogproductieve sector máár groot/hoofdverbruiker van primaire energie binnen de landbouwsector in Vlaanderen. Toch zijn er oplossingen om de sector te verduurzamen. Het recente innovatief aanbestede “EXEkas” project heeft aangetoond dat door gebruik van energy balancing dagschermen en de dampwarmtepomp de warmtevraag in de kas gedurende de dag met 80% wordt gereduceerd, mét een rendabele investering. Het huidige project “klimaatneutrale glastuinbouw” binnen het Interreg project GLITCH bouwt verder op deze verworven kennis. Het einddoel zijn 2 proefkassen met een warmtevraagreductie van 60-80%. Dat is een grote stap vooruit naar klimaatneutrale glastuinbouw!

Innovatieve technieken

In opvolging van de ontwikkelde energiebalancing dagschermen worden in dit project energy balancing nachtschermen ontwikkeld. We streven na dat de isolatiewaarde van de kas ’s nachts spectaculair hoger wordt. Voor het verwijderen van de damp in de lucht in de kas, wordt verder ontwikkeld aan de dampwarmtepomp. Daarvoor wordt een vacuüm verdamper voor zoutoplossing ontworpen, gebouwd en getest op UGent en dan gekoppeld aan de bestaande installatie te Sint Katelijne Waver. Al deze technieken worden dan in 2020 getest op een tomaten- en paprikagewas in de proefcentra respectievelijk te Sint Katelijne Waver en te Hoogstraten.

Streven naar een gezonder klimaat

Een klimaatneutrale(re) glastuinbouw verstevigt de positie van de sector die momenteel sterk afhankelijk is van energieprijzen en/of subsidiesystemen. De sector krijgt daarmee een nog groener imago. Voor de overheid zijn dergelijke ontwikkelingen belangrijk bij het streven naar een gezonder klimaat en om Europese doelstellingen te bereiken. De technieken in ontwikkeling zijn toepasbaar voor de meeste energie-intensieve serregewassen.

Project: GLITCH - Glastuinbouw Innoveert door Co-creatie met Koolstofarme Hightech
Financiering: Interreg V
Looptijd: 2018 - 2021
Samenwerking: PSKW, PCH, Thomas More, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo
Links:

Vragen?

Contacteer ons

Luis Corbalá Robles

Onderzoeker ILVO

Ook interessant