Projectnieuws Grondsmaak vermijden door aanpassingen op verschillende niveaus in het viskweekproces

25/05/2020
Kweekvijver met goudroze vissen met zwarte vlekjes
Het doel van FLAVOREDUC is het vermijden van grondsmaak bij kweekvissen

Grondsmaak vermijden door aanpassingen op verschillende niveaus in het viskweekproces, dat is de opzet van project FLAVOREDUC. Onderzoekers zetten in op reductie van grondsmaakmoleculen, op het remmen van bacteriën die de moleculen aanmaken, en op het optimaliseren van de afzwemprocedure waarbij de moleculen uit de vis worden “gewassen”.

Spoelingsproces

Grondsmaak in kweekvis is een wereldwijd probleem, zowel in zoet- als in zeewater. Tegenwoordig wordt de grondsmaak in vis gereduceerd door een spoelingsproces net voor de oogst, het afzwemmen. Hierbij wordt een continue doorstroom van vers water voorzien voor het uitwassen van grondsmaak. Dergelijk afzwemproces betekent een zware financiële last, hoog waterverbruik en zorgt voor planningsproblemen, daar het product niet direct kan verkocht worden.

Meerdere strategieën

Het project FLAVOREDUC onderzoekt de mogelijkheden voor het oplossen van het grondsmaakprobleem bij vissen die gekweekt worden in recirculatie aquacultuursystemen (RAS), enerzijds door het reduceren van de grondsmaakmoleculen geosmine en 2-MIB (2-methylisoborneol) of het tegengaan van de microbiële gemeenschappen in RAS die deze grondsmaak produceren, maar anderzijds ook door de procedure van het afzwemmen te optimaliseren.

Verloop project

In een eerste fase wordt een data management plan opgesteld om alle partners van het project op de hoogte te houden van de state-of-the-art technologieën en onderzoek betreffende de grondsmaakproblematiek. Tegelijk wordt nieuw onderzoek opgestart naar de groei van grondsmaakproduceerders en hoe deze geremd kunnen worden. Dit wordt aangevuld met methodologisch onderzoek naar de detectiemethoden voor geosmine en 2-MIB bij zeer lage concentraties. Ten slotte wordt ook de end-of-pipe maatregel van het afzwemmen onder de loep genomen. Daar wordt onderzocht hoe de afzwemkosten gereduceerd kunnen worden.

Project: FLAVOREDUC
Looptijd: 2018 - 2021
Financiering: EFMZV - FIVA
Samenwerking: UGent, KU Leuven, Wageningen UR, INVE Technologies, Aquabio, Kingfish Zeeland

Vragen?

Contacteer ons

Daan Delbare

Expert aquacultuur

Ook interessant