Projectnieuws FABulous Farmers tilt landbouw niveau hoger

01/05/2019
Bijtje op rode klaver
Het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken kan helpen met het bestrijden van plagen.

Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen en telt 12 pilootgebieden.

Stimulatie van agro-ecologische methodes

FABulous Farmers wil landbouwers minder afhankelijk maken van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen door het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akkers. Zo kan bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit in de percelen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken.

Landbouwers die deelnemen aan het project krijgen kennis aangereikt die hen zal helpen bij de implementatie van dergelijke beloftevolle landbouwpraktijken. Het gaat om zeer uiteenlopende maatregelen die elk afzonderlijk een kleine bijdrage leveren aan de zogenaamde transitie naar meer agro-ecologie in de landbouwbedrijfsvoering.

Lerend netwerk

Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten. ILVO ondersteunt de netwerken van landbouwers in de pilootgebieden en zoomt in op de kennis die de landbouwers nodig hebben. Er worden ook demonstratievelden aangelegd waarin landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde maatregel zijn. De maatregelen die landbouwers nemen op hun bedrijf kunnen versterkt worden door gelijkaardige aanpassingen in de omgeving. ILVO coördineert deze activiteiten in de pilootgebieden, waar wordt samengewerkt met andere belanghebbenden zoals landeigenaars en gemeenten om een plan uit te werken waarin de acties geïntegreerd worden in het landschap. Tegelijkertijd wordt de plaatselijke bevolking meegenomen in het FAB-verhaal via citizen science. Via verschillende tools, gaande van apps tot vierkante-metertuintjes zullen burgers samen met de landbouwers de effecten van de toegepaste FAB-maatregelen opvolgen. De bekomen resultaten worden doorgespeeld aan beleidsmakers ter versterking van het landbouwbeleid.

Project: FABulous Farmers
Looptijd: 2019-2022
Financiering: Interreg NWE
Samenwerking: VL: Agrobeheercentrum eco², Hooibeekhoeve, provincie Antwerpen

Link: FABulous Farmers

Vragen?

Contacteer ons

Lies Messely

Onderzoekster ILVO

Ook interessant