Projectnieuws EURAKNOS wil een basis vormen voor een kennisplatform voor de land-, tuin- en bosbouw

18/06/2019
Europese kaart met de 9 partnerlanden, België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Spanje, Verenigd Koninkrijk
9 partnerlanden EURAKNOS netwerk: België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Spanje, Verenigd Koninkrijk

EURAKNOS wil het gebruik van de praktijkkennis in de land-, tuin- en bosbouw maximaliseren door een open kennisdatabase op te zetten. Daarin zal al deze kennis verbonden worden en makkelijk toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker, landbouwer, teler en bosbouwer.

Grootschalige Europese kennisdeling

EURAKNOS is een Europees project ondersteund door Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie. Het werd goedgekeurd onder de oproep voor thematische netwerken voor plattelandsontwikkeling met een focus op het uitwisselen van innovatieve praktijkkennis voor de land-, tuin- en bosbouw en werd geïnitieerd door het samenwerkingsverband Agrolink Vlaanderen. Het consortium bestaat uit 17 partnerinstellingen uit 10 verschillende Europese landen. Het hoofddoel van het project is om een netwerk te bouwen om bestaande praktijkkennis en optimale werkmethoden te verzamelen van de bestaande thematische netwerken.

Een netwerk van netwerken

Prof. Pieter Spanoghe van de Universiteit Gent en coördinator van het project legt uit: “EURAKNOS kan beschouwd worden als het Europees netwerk van de bestaande netwerken dat de aanwezige kennis zal analyseren om alle interessante informatie meer beschikbaar en toegankelijk te maken voor de brede landbouwgemeenschap.”

Op dit moment zijn er 29 thematische netwerken die elk een eigen website hebben met kennismateriaal over verschillende thema’s voor meerdere sectoren in de land-, tuin- en bosbouw. EURAKNOS wil het gebruik van de praktijkkennis maximaliseren door een open kennisdatabase op te zetten dat al deze kennis zal verbinden en makkelijk toegankelijk maken voor de eindgebruiker, landbouwer, teler en bosbouwer. Het project zal ook dieper ingaan op de noden van de eindgebruiker en de mogelijkheid om een Europees kennisplatform op te richten dat alle praktijkkennis verbindt die voortkomt uit Europese, regionale en nationale onderzoeksprojecten.

De resultaten van het project zullen verspreid worden naar verschillende actoren, in het bijzonder de landbouwers, telers, bosbouwers en voorlichters. Dit zal gebeuren via sociale media, de website, en het Europees Innovatie Partnerschap voor duurzame landbouw (EIP AGRI) en ook via vertrouwde kanalen zoals de landbouwpers, overkoepelende organisaties en nationale rurale netwerken.

Project: EURAKNOS
Looptijd: 2019 - 2021
Financiering: EU Horizon 2020
Samenwerking: 17 partnerinstellingen uit 10 verschillende Europese landen
Links:

Euraknos project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817863

Euraknos logo Logo Europese Unie

Ook interessant