Projectnieuws Draf, koolzaadschroot en zeewier voor methaanreductie in melkvee

24/08/2021 Bron: Flanders' Food

LA-traject HappyCliMi test de toepassing van koolzaadschroot en draf in voederrantsoenen voor melkvee in de praktijk, en onderzoekt het achterliggende mechanisme. In het project worden daarnaast andere nieuwe grondstoffen en nevenstromen, beschikbaar in Vlaanderen, in vitro gescreend op hun potentieel op methaanreducerend vermogen bij melkvee. Het gaat over algen, insecten, microbieel eiwit en nevenstromen uit de wijnbouw of preiteelt.

koolzaadschroot in een bak, met label

De Vlaamse melkveehouders in het bijzonder staan, met het Convenant Enterische Emissies Rundvee, tegen 2030 voor de opdracht om hun enterische methaanemissie sterk reduceren. Als ze een drastische inkrimping van de veestapel willen voorkomen, dan moeten ze bij voorkeur voedergebaseerde mitigatiemaatregelen kunnen implementeren. Wanneer melkkoeien koolzaadschroot (en bierdraf) in hun rantsoen krijgen ingemengd verlaagt hun enterische methaanemissie (emissie van methaan uit de muil, tijdens het herkauwen of oprispen). Dat fenomeen is bekend, maar tot nu toe is niet duidelijk welke fundamentele processen er achter zitten. Het LA-traject HAPPYCLIMI, met Flanders’ Food als coördinator, wil op korte termijn het werkingsmechanisme ontrafelen, zodat deze mitigatiestrategie misschien breder inzetbaar kan worden gemaakt voor de melkveehouders. De vraag is dan in welke mate er met nog meer, verschillende basisrantsoenen en/of andere gefermenteerde (graan)nevenstromen een methaanreductie mogelijk is, op basis van dezelfde mechanismen in de vertering van het dier. Het project screent daarnaast in vitro het potentieel van nieuwe veevoedergrondstoffen op hun methaanreducerend vermogen, zodat ook die op middellange en lange termijn kunnen worden ingezet in de melkveehouderij.

We screenen in vitro het potentieel van voedermiddelen en -additieven op hun vermogen om methaanproductie in de pens te verminderen. Het gaat om 60 nieuwe voedercomponenten. We onderbouwen met dezelfde methodiek de reeds de bewezen-werkzame voederstrategieën uit het afgelopen onderzoeksproject SMARTmelken. Van 2 methaanreducerende voederstrategieën meten we, op 4 melkveebedrijven, de daadwerkelijke enterische methaanemissie. We werken een protocol uit waarmee methaanreducerende voederstrategieën in de praktijk efficiënt en effectief getest kunnen worden. We leggen de link met het lopend onderzoeksproject KLIMREK (waarin een handig wetenschappelijk onderbouwde tool wordt gebouwd dat individuele bedrijven toelaat een eigen klimaatscan uit te voeren en de meest efficiënte klimaatverbeterende maatregelen te ontdekken).

Via de onderzoeksresultaten uit HAPPYCLIMI zullen melkveehouders een duidelijke handleiding krijgen over hoe ze bijvoorbeeld met koolzaadschroot en gefermenteerde graannevenstromen methaan kunnen reduceren. Verder komen ze te weten in welke mate hun (reeds vervoederde) nevenstromen het potentieel hebben om gevalideerd te worden als methaanreducerende additief of component.

Neem deel!

HappyCliMi zoekt 4 melkveehouders die tussen november 2021 en oktober 2023 twee voederstrategieën op hun bedrijf in de praktijk laten brengen voor een totale tijdsduur van ongeveer 6 maand.

Vragen?

Contacteer ons

Nico Peiren

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...