Projectnieuws De voetafdruk van de Vlaamse visserij

18/06/2019
Computerscherm met visuele data
Nieuwe Europese procedure voor evaluatie van bodemimpact door visserij (helpen) ontwikkelen en toepassen op Vlaamse vistuigen en visgronden

De nieuwe Europese procedure voor evaluatie van bodemimpact door visserij (helpen) ontwikkelen en toepassen op Vlaamse vistuigen en visgronden, dat is het doel van project Benthis-nationaal. Via het project krijgen de Vlaamse visserij en haar stakeholders een stem in de Europese evoluties op vlak van onderzoek naar bodemimpact, advies en beheer.

Een tool voor bodemimpact door visserij

Met het oog op de verduurzaming van het Vlaamse visserijbeleid wordt de problematiek van bodemberoering gedetailleerd in kaart gebracht. Op Europees niveau, in het afgelopen EU-project BENTHIS, werd reeds de gevoeligheid van de verschillende types zeebodem voor de verschillende visserijtechnieken getypeerd via indicatoren. Het operationaliseren van deze indicatoren zal gebeuren via één tool, de Fishery benthic impact tool of kortweg FBIT. De FBIT tool wordt ontwikkeld onder de vleugels van ICES, de internationale raad voor de exploratie van de zee. Dankzij het project Benthis-nationaal kan ILVO zijn schouders zetten onder de ontwikkeling van deze Europese procedure, en op die manier ook de FBIT tool eenvoudiger en correcter toepassen in de Vlaamse context.

Impact van Vlaamse vistuigen op hun visgronden

Specifiek voor dit project zal ILVO de footprint bepalen van Vlaamse vistuigen en hun visgronden (bodemsensitiviteit) om de Fishery Benthic Impact Tool (FBIT) correct toe te kunnen passen in de Vlaamse visserij. We passen vervolgens de FBIT tool toe op de visgronden van de Vlaamse visserij om aan te duiden (i) waar visserijactiviteiten binnen de goede milieutoestand van bodemimpact blijven en (ii) welke impact beheer op het economisch belang van de visgronden kan hebben.

Internationaal kader

Via stakeholder participatie en internationale fora krijgen de Vlaamse visserij en haar stakeholders een stem in de Europese evoluties op vlak van onderzoek naar bodemimpact, advies en beheer.

Dit project beoogt een correctere beoordeling van de bodemimpact door de Vlaamse visserij métiers in een internationaal kader. Het geeft de mogelijkheid aan de Vlaamse visserij om de wetenschappelijke ontwikkelingen op vlak van bodemimpact op Europees niveau nauwgezet op te volgen en op die manier ook haar stempel te drukken op het Europees beleid.

Project: Benthis-nationaal
Looptijd: 2018-2020
Financiering: EFMZV

Vragen?

Contacteer ons

Jochen Depestele

Onderzoeker ILVO

Ook interessant