Projectnieuws De invloed van klimaatsverandering op voedingssystemen

01/05/2020
Akker met bieten die zichtbaar aangetast zijn door de droogte
Droogte is nog meer dan hier in Vlaanderen één van de klimaatproblemen

ILVO volgt het internationaal onderzoek op over voedselzekerheid in een veranderend klimaat. Dat gebeurt binnen een Europees-Afrikaans-Zuid-Amerikaans netwerk dat socio-culturele, economische en omgevingsgevolgen in kaart brengt. Uiteindelijk doel is de verbetering van weerstand en dus het reduceren van de onvoorspelbaarheid van agro-voedingsproductie, het valoriseren van reststromen en verminderen van voedselverliezen.

Sterk internationaal netwerk

Het ERA-Net Cofund project FOSC (FOod System and Climate) wordt uitgevoerd in het kader van en ondersteund door de Europese netwerken FACCE-JPI, LEAP-AGRI en Belmont en heeft als onderwerp voedselzekerheid onder een veranderend klimaat. Het doel van het project is het opstarten van een sterk transnationaal, Europees-Afrikaans-Zuid-Amerikaans onderzoeks- en innovatie netwerk en het beter coördineren van onderzoeksprogramma’s.

Invloed klimaatverandering op voedsel

De onderzoeksprojecten zullen resulteren in een betere kennis van de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw- en voedselmarkten en het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige voedselwaardeketens in de context van veranderende voedselbehoeften en -patronen (diëten). De focus van het onderzoek ligt op het in kaart brengen van sociaal-culturele, economische en omgevingsgevolgen, de verbetering van weerstand en dus het reduceren van de onvoorspelbaarheid van agro-voedingsproductie, het valoriseren van reststromen en verminderen van voedselverliezen.

ILVO volgt op

29 internationale partners uit 22 verschillende landen werken samen in dit FOSC netwerk. Verschillende activiteiten zullen worden georganiseerd zoals speciale outreach-evenementen en seminaries. ILVO is verantwoordelijk voor de opvolging, monitoring en impact assessment van de onderzoeksprojecten en de verspreiding van de onderzoeksresultaten via de website. Ook is ILVO mede-organisator van het finale seminarie over de onderzoeksresultaten.

Project: ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate (FOSC)
Financiering: Horizon 2020
Looptijd: 2019 – 2024
Samenwerking: 29 partners uit 22 landen (Europees, Afrikaans en Zuid-Amerikaans)
Link: https://www.foscera.net/en/foscera.htm

Logo: FOSC ERA-NET Cofund on Food Systems and Climate

Vragen?

Contacteer ons

Sofie De Man

Onderzoekster ILVO

Hendrik De Ruyck

Onderzoeker ILVO

Lieve Herman

Afdelingshoofd Technologie en Voeding ILVO

Ook interessant