Publicatie | Mededeling De Belgische visverwerkende industrie - cijfers en data

15/12/2020
visverwerkende industrie

De Europese datacollectie verordening (EC 2017/1004), omschrijft dat door elke lidstaat in Europa, voor de visserijsector in de ruime zin, economische gegevens moeten verzameld worden. Hiermee wordt bedoeld dat niet enkel van de primaire sector, zijnde de visserij een inventarisatie moet gebeuren, maar ook van de nationale visverwerkende industrie.

Op basis van een aantal bestaande gegevensbronnen (zoals Eurostat) en een aantal questionnaires, heeft het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de Belgische visverwerkende industrie in kaart gebracht.

In deze publicatie wordt een summiere schets en enkele economische kerngetallen van de Belgische visverwerkende industrie voor de periode 2016-2018 gegeven.

Naast de omschrijving hoe een visverwerkend bedrijf gedefinieerd wordt, geven we het verschil tussen visverwerking als hoofd- of nevenactiviteit. Er wordt gesitueerd hoeveel bedrijven actief waren in deze periode en welke de meest voorkomend bedrijfsvormen zijn. Daarnaast worden enkele cijfers gegeven over de tewerkstelling en de algemene rentabiliteit van de sector in België.

Naast de situering van de Belgische visverwerkende industrie binnen Europa, wordt kort ingegaan op welke kwaliteitslabels in de visverwerkende industrie van toepassing zijn en hoe groot de gemiddelde visconsumptie is in België.

Vragen?

Contacteer ons

Els Torreele

Onderzoekster ILVO

Hans Polet

Wetenschappelijke directeur ILVO Marien

Ook interessant