Projectnieuws Beheersing van de bladtrips in openluchtgroenten

29/03/2021

Met een nieuw LA-traject willen ILVO, PCG, Inagro en PSKW tripspopulaties karakteriseren, het waarschuwingssysteem verbeteren en teelttechnische maatregelen evalueren. De partners willen ook de consument sensibiliseren, zodat beperkte tripsschade aan prei en kolen beter aanvaard wordt.

schade aan prei door tripsen
De schade symptomen van de larven van tabakstrips op de bladeren van prei

De tabakstrips, Thrips tabaci is de belangrijkste plaag in openluchtgroenten zoals prei, ui, spruit- en sluitkool. Dit insect voedt zich door gaatjes in de plantencel te prikken en het sap uit de cel op te zuigen. Dat veroorzaakt zilvergrijze vlekken, en dus schade en groeivertraging, wat leidt tot een verminderde verkoopbaarheid van het gewas. De conventionele bestrijding is moeilijk omdat de tabakstrips een korte levenscyclus heeft, en omdat zij snel resistent wordt tegen insecticiden. In de sector van de vollegrondsgroenten is er een dringende nood aan een geïntegreerde beheersingsstrategie, waarbij zorgzaam en beredeneerd wordt omgegaan met de nog toegelaten chemische middelen en waarbij vooral wordt ingezet op preventie, plaagopvolging en aangepaste teelttechnieken die natuurlijke vijanden stimuleren.

Het LA-traject ‘Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten’ is in oktober 2020 gestart en duurt 4 jaar. Het project wordt gecoördineerd door ILVO en wordt uitgevoerd in samenwerking met het PCG, Inagro en PSKW. Met dit project karakteriseren we de genetische structuur van de tabakstrips populaties in Vlaanderen en evalueren we de verschillen in resistentie van deze populaties t.o.v. de meest courante insecticiden. Daarnaast verbeteren we het bestaande waarschuwingssysteem door de tripsactiviteit te voorspellen op basis van een daggradenmodel dat wordt opgesteld voor de verschillende doelgewassen. We evalueren ook teelttechnische maatregelen om de populatie van natuurlijke vijanden te stimuleren en de tabakstrips te beheersen. We onderzoeken het inzetten van natuurlijke vijanden en hun compatibiliteit met chemische middelen. We wensen ook bij te dragen tot het creëren van een maatschappelijk draagvlak rond het aanvaardbaar maken van beperkte tripsschade aan prei en kolen.

Vragen?

Contacteer ons

Negin Ebrahimi

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Video 07/05/2024

Wetenschap uitgedokterd 2024

Wetenschap uitgedokterd
Wetenschap Uitgedokterd haalt jonge wetenschappers uit hun vertrouwde lab of bureau en plaatst ze voor een camera met een duidelijke opdracht: vertel het grote publiek in een heldere 3-minuten-pitch o...