Op de diverse ILVO sites werken meer dan 700 werknemers, waarvan het grootste deel, een 600-tal, op de sites in Merelbeke en Melle. Ook voor de ILVO-werknemer zelf is een aangename, aantrekkelijke en inclusieve
werkomgeving behouden en uitbouwen een belangrijke opgave. Daarvoor werden recentelijk al eerste initiatieven ondernomen, van kinderopvang, over zomerse pop-ups, tot heuse kunstwerken!

Klaverveld, een kinderopvang voor iedereen

In April 2021 werd de uitbouw van een kinderopvang, het ‘Klaverveld’, op de eigen terreinen gerealiseerd
i.s.m. OCMW Melle. Dit zorgt niet alleen voor een bijdrage aan de werk-gezinsbalans van de werknemers, maar optimaliseert ook het gebruik van bestaand en beschikbaar patrimonium. De kinderopvang is toegankelijk voor kinderen van 0 tot 3 jaar, zowel van ILVO-werknemers als van omwonenden.

Zomer pop-up "De Broeikas"

Om de ontmoetingen tijdens de zomermaanden te stimuleren werden de afgelopen twee zomers een heuse pop-up ingericht voor de ILVO'er en haar vergaderpartners. Een van de onderzoekserres die gedurende die periode niet ingeschakeld is in lopend onderzoek krijgt daarbij een make-over en doet 3 maanden lang dienst als alternatieve werkplek, vergaderlocatie, lunchplek of gewoon place to be om bij te praten met de collega's. Het prachtig zicht op de ILVO proefvelden is inbegrepen!

Opening Broeikas editie 2021
Opening Broeikas editie 2021

Kunst@ILVO

ILVO greep in 2021 de eerste oproep van het stimuleringsinstrument 'Kunst in Opdracht' van het departement Cultuur aan om kunst op de agenda te zetten binnen de Onderzoekskouter. Het stimuleringsinstrument onderzoekt onder meer hoe kunst kan bijdragen aan maatschappelijke transities in de publieke ruimte. Een mooie koppeling, want ILVO zoekt naar de voedseltransities voor morgen. Het onderzoekswerk aan ILVO wordt zo ook een inspiratiebron voor een kunsttraject.

Een herkenbaar voedsellandschap creëren met experimenteel onderzoek op proefvelden, dat zich meer dan voorheen fysiek en communicatief ontsluit voor de burger, en waarin de ambities inzake Sustainable Development Goals ruimtelijk en tastbaar worden vertaald, dat vergt een strategische gedurfde aanpak. Behalve functionele branding en communicatietools (een wandeling, belevingspaden, bewegwijzering, filmische storytelling…) kwam ILVO op het idee om in dialoog te gaan met de omgeving, via kunst.

Deelname aan het stimuleringsinstrument laat ILVO kennismaken met de meerwaarde van kunst in het debat over maatschappelijke transities binnen haar onderzoeksdomeinen. Hoe kunnen we een voedseltransitie vorm geven en welke rol kan kunst in de publieke ruimte daarin opnemen, steeds vanuit haar eigenheid; het zijn vragen die samen met een adviseur en de uiteindelijk geselecteerde kunstenaar afgetast worden.

“Kunst en wetenschap lagen door de eeuwen heen zeer dicht tegen elkaar aan. Op alle niveaus was er sprake van wederzijdse beïnvloeding en inspiratie. Als onderzoeksinstituut kan het ILVO een ware ‘Fundgrube’ voor kunstenaars zijn. De kunst kan op haar beurt de magie, de poëzie of het ludieke van wetenschappelijk onderzoek in het licht zetten.

Rudy Luijters, kunstadviseur

We nodigden drie kunstenaars uit op ILVO en lieten hen kennismaken met de rijkdom aan ILVO-thema's en onderzoeken. Daaruit volgden drie 'schetsontwerpen' of voorstellen. Via een enquête selecteerden we het favoriete voorstel van de ILVO’er. Zo kwamen we uit bij evenwichtskunst van het Nederlandse duo Erwin Driessens en Maria Verstappen. Van oktober 2022 tot juni 2023 liepen we samen met hen een intensief ontwikkelingstraject. Het resultaat daarvan is het werk 'EquilArbre' dat te bewonderen is op de ILVO-Onderzoekskouter ter hoogte van de Burgemeester Van Gansberghelaan 96 te Merelbeke.

Inhuldiging kunst@ILVO
Inhuldiging kunst@ILVO

Nieuwsgierig hoe we de brug slaan tussen kunst en wetenschap?
Beluister een fragment uit onze Kouterwandeling
Lees zeker ook ons persbericht
En in het Tijdschrift Publieke Ruimte verscheen dit artikel 'Kunst in de open ruimte van ILVO' over de start van het traject.


Totem