Conferentie Webinar 'Sustainable farming for peatlands'

Business models of paludiculture

Innovatieve business modellen voor Paludicultuur

Programma

Innovatieve bio-based businessmodellen in paludicultuur
Harry MACH
, Broads Authority, UK

De koolstof instrumentendoos
Julius MEYER, University of Marbourg, Duitsland

Paludicultuur in een klimaatrobuust landschap
Gert-Jan van DUINEN, Waterboard AA & Maas / Radboud University / Stichting Bargerveen, Nederland

Teelt van lisdodde en riet
Aldert van WEEREN
, Wetland products, Nederland

Een sessie onder landbouwers over lisdodde (NL)
Nederland

Boerderijcompostering met riet en andere biomassa uit een vernat natuurgebied
Maarten De BOEVER, ILVO, België

Getuigenis: een ijshoeve aan de rand van het natuurgebied De Blankaart (BE)

Gebruik van veenmos bij het herstel van hoogveen in Groot-Brittannië
Kate CARTMELL-DONE
, North Pennines AONB Partnership, UK

Meer info