Studiedag Studienamiddag: varkensonderzoek uitgelicht

Een blij varken

Op dinsdag 9 mei presenteren we jullie nieuwe inzichten en direct toepasbare resultaten uit het varkensonderzoek. Hittestress, hernieuwbare energie, voedermanagement, uniformiteit en vleeskwaliteit komen aan bod. Het is maar een greep uit de brede waaier van varkensonderzoek dat ILVO samen met partners uitvoert.

Programma

12u00Ontvangst met broodjeslunch
Infobeurs met demo's van beslissingsondersteunende tools en informatie over actuele onderzoeksprojecten
13u15Start studienamiddag

  • Hittestress beperkende maatregelen tijdens transport en in slachthuis
  • Is een lagere hokbezetting gunstig voor hittestress, groei en karkaskwaliteit?
  • Insluiten van alternatieve grondstoffen in varkensvoeder
  • Impact van bijproducten op dierprestaties en vleeskwaliteit
  • Conditiemeting en -sturing bij zeugen: hoe en wanneer?
  • Zeug- en bigfactoren voor spenen als voorspeller voor uniformiteit en groei
  • Groei en vleeskwaliteit beïnvloeden via eindbeergenetica en lysinegehalte
  • Hernieuwbare energietechnieken en hun impact op het varkensbedrijf
  • Toepasbare klimaatmaatregelen - wat leren de eerste klimaatscans ons?
  • Beheersing van voedselpathogenen in de keten van vers varkensvlees17u00Afsluitend netwerkmoment