Doctoraatsverdediging Tannines uit kastanjehout als additief in pluimveevoeding

Openbare verdediging doctoraat Kobe Buyse. Titel doctoraat: "The pursuit of understanding hydrolysable tannins in poultry nutrition"

Samenvatting proefschrift

In deze thesis werden verschillende aspecten van tannines uit kastanjehout onderzocht als additief in pluimveevoeding om zo het werkingsmechanisme ervan te achterhalen. Een reeks experimenten (I tot V) werd uitgevoerd om de effecten van tannines specifiek te achterhalen i) op de prestaties van vleeskuikens en leghennen; ii) op vlees- en eikwaliteit; iii) op lichaamsgroei; iv) op metabolisme en v) op de farmacokinetiek van gallus- en ellaginezuur. De bevindingen van deze experimenten en de kritische beschouwingen werden gebundeld en komen aan bod in de verschillende hoofdstukken van deze thesis.

Na de verdediging volgt een receptie. Indien u de receptie wenst bij te wonen,
gelieve in te schrijven vóór 24 januari 2023 per e-mail op Kobe.Buyse@ilvo.vlaanderen.be

> Uitnodiging