Studiedag CVB Themamiddag Voederwaardering

Koe

Op vrijdag 19 november (NL) en vrijdag 3 december 2021 (BE) wordt in het kader van het CVB-programma een themamiddag voederwaardering varkens en rundvee georganiseerd. Door de samenwerking tussen Wageningen Livestock Research (WLR) en het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) voor de uitvoering van het CVB-programma zal een identiek programma tweemaal gebracht worden, één keer in Nederland en één keer in België.

In deze webinar zal het nieuwe rekenplatform gelanceerd worden dat het gebruik van de CVB rekenregels in optimalisatiesoftware mogelijk maakt.

Deze presentatie zal verzorgd worden door Karel Vervaet, Product manager BESTMIX Feed Ration and Premix bij Adifo. Na de presentatie zal er voldoende tijd zijn om vragen te stellen. De webinar zal ook opgenomen worden, dus geen probleem als u niet in de mogelijkheid bent om er live bij te zijn.

Aanmelden voor deze webinar kan via deze link: Aanmelden Webinar CVB.

CVB voor waardevolle voederwaarden