Activiteiten voor kwaliteitsborging

Contactpersoon: Hadewig Werbrouck

Ringonderzoek

De Food Pilot en ILVO organiseren diverse ringonderzoeken waarbij de meeste zich richten op fysisch-chemische analyses. Om de organisatie van deze ringonderzoeken aantoonbaar te waarborgen koos ILVO ervoor om de meeste ringonderzoeken te accrediteren overeenkomstig de ISO 17043 norm.

> Bekijk het overzicht van de belangrijkste door ILVO georganiseerde ringonderzoeken

Een ringonderzoek is een interlaboratoriumstudie waarbij analyseresultaten afkomstig van diverse personen, instellingen en/of apparaten anoniem statistisch onderling vergeleken worden.

Het zijn onafhankelijke controles op de kwaliteit van de uitgevoerde analyses. Door deelname aan ringonderzoeken kunnen de deelnemers verschillende aspecten zoals precisie, meer bepaald de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid, alsook de juistheid van hun analyses evalueren. Bovendien krijgen de deelnemers inzicht in de stabiliteit van hun analyseresultaten in de tijd door het vaststellen van trends. Zo kunnen bv. systematische afwijkingen binnen een laboratorium, tussen methodes of tussen toestellen waargenomen worden.

Daarnaast kan het laboratorium haar prestaties vergelijken met de prestaties van andere deelnemers. Tenslotte kan hiermee ook aangetoond worden dat zij competent zijn voor het uitvoeren van de desbetreffende analyse bij het bekomen van goede resultaten. Aan de hand van al deze gegevens kunnen de uitvoering en het kwaliteitssysteem verder verbeterd worden.

Referentiereeksen

Naast ringonderzoeken maakt ILVO ook referentiereeksen aan. Met de referentiereeksen kunnen de laboratoria hun calibratieprogramma controleren en, indien nodig, een aanpassing uitvoeren.

Controlemonsters

Ten slotte kunnen bij ILVO controlemonsters, meer bepaald antibioticastandaarden (positieve controlemonsters) of blanco’s (negatieve controlemonsters), verkregen worden. Deze controlemonsters dienen om de goede werking van de aangewende test(en) na te gaan. Tevens kunnen roommonsters (vetgehalte ± 40%) bij ILVO aangekocht worden. Met behulp van deze monsters kunnen de gebruikte meetinstrumenten gecontroleerd worden.


> Terug naar het overzicht Voedingsanalyses

> Terug naar de sector Voedingsproductie