Onderzoeksproject Genetica van Robusta koffie in het Congo-bassin

Voltooid FWO-CANEPHORA

Effecten van verstoring van het tropische regenwoud op de uitwisseling van genetisch materiaal, genomische diversiteit en introgressie bij bomen in de onder-etage: Het geval van Coffea canephora (Robustakoffie) in het Congo-bassin

Koffie plant

Contacteer onze expert