Onderzoeksproject Genetica van Robusta koffie in het Congo-bassin

Voltooid FWO-CANEPHORA

Effecten van verstoring van het tropische regenwoud op de uitwisseling van genetisch materiaal, genomische diversiteit en introgressie bij bomen in de onder-etage: Het geval van Coffea canephora (Robustakoffie) in het Congo-bassin

Koffie plant

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Het onderzoeksproject FWO-Canephora focust op de diversiteit van koffie in het Congo-bassin. De onderzoekers willen bestuderen hoe groot en welke effecten de verstoring van het tropische regenwoud heeft op de uitwisseling van genetisch materiaal, genomische diversiteit en introgressie bij bomen in de onder-etage. Met name dus bij Coffea canephora (Robusta koffie). Het doel is om de populatie genetische structuur, gene flow, en pollinatoren en frugivore gemeenschappen van Robusta koffie in kaart te brengen.

Onderzoeksaanpak

We vergelijken de koffiepopulaties in regio's met verschillende anthropogene druk. We identificeren de potentiële bedreigingen van anthropogene invloeden. We combineren hiervoor: (i) state-of-the-art genomics methoden voor de kwantificatie van genetische diversiteit en gene flow, (ii) observaties van pollinator gemeenschappen en frugivoren, en (iii) experimenteel veldwerk.

Relevantie/Valorisatie

Dit onderzoek is zeker relevant voor de toekomst van de koffie, én van de biodiversiteit van het genetisch materiaal in het algemeen. Tropische regenwouden bedekken slechts 7% van het aardoppervlakte, maar ze zijn verreweg de rijkste biomen wat betreft natuurlijke diversiteit in vasculaire planten. Om de weerbaarheid en lange-termijn stabiliteit van tropische regenwouden te ondersteunen moet de regeneratie van de aanwezige boomsoorten gevrijwaard worden. Echter, cruciale aspecten van gene flow, zoals pollinatoren en zaadverspreiding ondervinden een grote druk van grootschalige menselijke verstoringen van het tropisch regenwoud. Daarnaast bestaat het risico van degeneratie van de natuurlijke genenpool door hybridisatie van zogenaamde koffie Crop Wild Relatives met aangeplante cultivars.