Onderzoeksproject Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend rooster om gewasbeschermingsmiddelen al dan niet uit de handel te nemen

Voltooid FOD DECALPE

Ontwikkeling, op basis van glyfosaat en neonicotinoïden als case-control-studies, van een beslissingsondersteunend rooster om de problematiek van de alternatieven te kunnen integreren wanneer een beslissing om pesticideproducten uit de handel te nemen

Selectief spuiten

Contacteer onze expert

Contacteer een projectmedewerker