Onderzoeksproject Antibioticaresiduen, antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens.

Voltooid AMRESMAN
Geploegde akker

Contacteer onze expert