Onderzoeksproject Thematisch netwerk ter bevordering van innovatie, training en advies op het vlak van 'Spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen' in de Europese landbouw

Voltooid INNOSETA
INNOSETA logo en tractor met spuittechnologie

Contacteer onze expert

Algemeen kader

Welke innovatieve spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en goede praktijken bestaan er en hoe kunnen we de landbouwer hier kennis mee laten maken en ze laten toepassen? Het doel van het project INNOSETA is om de innovatiekloof die bestaat tussen de technologische ontwikkelaars en de eindgebruikers sneller te dichten met het oog op een duurzame gewasbescherming met een minimale belasting voor het milieu en de menselijke en dierlijke gezondheid. Deze praktische doelstelling wordt gesteld in het H2020 thematisch netwerk "INNOSETA” dat 15 Europese partners groepeert, gaande van onderzoekscentra (waaronder ILVO), landbouworganisaties, en de grootste Europese belangengroepen van zowel landbouwmachines als gewasbeschermingsmiddelen. Het netwerk gaat nauw samenwerken met EIP Agri en met bestaande EIP operationele groepen, die in de verschillende lidstaten werken rond gewasbescherming en opleiding.

Onderzoeksaanpak

We brengen de verschillende spelers samen voor een open dialoog en bevraging op het gebied van het correct toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om workshops zowel op lokaal als op Europees niveau. We ontsluiten de relevante informatie voor alle betrokken partijen online, via een uitgebreide overzichtelijke database. Die covert spuittechnieken, opleidingen en adviezen en incorporeert zowel commerciële toepassingen als resultaten uit onderzoeksprojecten en -literatuur. Uit de stakeholderbevraging halen we dieper inzicht in de noden in de sector. We bieden via de workshops en het online platform de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingen op te zetten rond deze gedetecteerde noden.

Relevantie/Valorisatie

Het netwerk INNOSETA neemt zich voor om intensief en helder te communiceren naar het (gespecialiseerd) doelpubliek dit zowel op de bijeenkomsten als via de informatie beschikbaar op de online database en website. Om kruisbestuiving tussen landen te bevorderen, maken we vertalingen van bestaande technologieën en opleidingen in de verschillende talen van de projectpartners. Dit faciliteert relevante innovaties bij een zo groot mogelijke groep, en een snellere doorstroming naar de praktijk. We verwachten dat de intensieve interactie tussen de verschillende betrokken partijen leidt tot interessante onderzoeksvragen, welke beter afgestemd worden op concrete noden. We verwachten ook een versnelling in de ontwikkeling en implementatie van innovatieve spuittechnieken.