Algemeen Voedselinnovaties voor de zorg krijgen meer gezamenlijke ondersteuning van Vlaanderen en Nederland, met Memorandum of Understanding

01/02/2023

ILVO als partner en medestichter van het Vlaamse NuHCaS-partnerschap, bestaande uit Flanders’FOOD, ILVO, POM West-Vlaanderen, VIVES en TUA West, is verheugd over de versterkte aandacht van beide regeringen. Binnen NuHCaS (Nutrition Health Care System) werken de partners samen om optimalisaties en innovaties binnen te brengen in de driehoek zorg – voedingsonderzoek – grootkeukensector. Elk brengt zijn eigen kennis, ervaring en bezorgdheden mee.

Via de MoU engageert NuHCaS zich om samen met Nederlandse partners ervaring en expertise uit te wisselen. De thematiek staat niet enkel bij de nationale overheden hoog op de agenda, maar ook bij zowel de Provincie West-Vlaanderen als Euregio Scheldemond. De bereidheid tot samenwerking is groot.

Jaarlijks vindt er een topoverleg plaats tussen Vlaanderen en Nederland waar de belangrijkste gemeenschappelijke dossiers op de agenda staan. Op de Vlaams-Nederlandse top van 31 januari 2023 is onder meer een versterkte samenwerking rond gezonde voeding afgesproken.

De ministers Brouns (Vl) en Adema (Nl) ondertekenden een Memorandum of Understanding.

MOU Brouns - Adema

Piet Adema, Nederlands Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Jo Brouns, Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw, ondertekenden in het kader van de Vlaams-Nederlandse top een Memorandum of Understanding over structurele samenwerking op het vlak van voeding en gezondheid.

“Vlaanderen en Nederland zijn overeengekomen om structureel samen te werken rond voedselinnovaties, dit met het oog op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de burger. De focus van deze samenwerking is gericht op de nutritionele uitdagingen in de zorgsector”, aldus Minister Brouns.

Contactpersonen:

Charlotte.destoop@tuawest.be
Ellen.fierens@flandersfood.be
Karen.Verstraete@ilvo.vlaanderen.be
www.nuhcas.be

Partners MoU

Vragen?

Contacteer ons

Karen Verstraete

Communicatie Food Pilot