Projectnieuws Virussen bij kersen. Little Cherry ziektecomplex verder ontrafeld op Europese schaal.

24/04/2020
11 kersen
Little Cherry ziekte wordt veroorzaakt door twee virussen en zorgt voor extreem kleine en zure kersen

Volledige en gedeeltelijke genoomsequenties zorgen voor een betere diagnostiek en beheersing van, sensibilisering over, en beter internationaal beleid inzake de Little Cherry ziekte. Die ziekte kan veroorzaakt worden door twee virussen, en kan er toe leiden dat kerselaars extreem kleine en zure vruchten aanmaken.

Detectie van de ziekte

Little cherry virus (LChV) kan heel wat economische en ecologische schade veroorzaken: besmette zoete en zure kerselaars geven bijvoorbeeld veel minder en extreem kleine vruchten. Het Belgisch projectconsortium van EURAVELCH, dat deel uitmaakte van het gelijknamige transnationale EUPHRESCO project, stelde zich daarom tot doel om de knowhow rond verspreiding, epidemiologie en diagnostiek gevoelig te vergroten en dit te delen met een grote groep van internationale belanghebbenden. Concreet werkte het projectconsortium aan betere en gestandaardiseerde detectie van de ziekte, rekening houdend met de grote variabiliteit van de 2 betrokken virussen die de ziekte veroorzaken. Bovendien brachten zij in kaart hoe verspreid de ziekte regionaal voorkomt in Europa (epidemiologie) en welke factoren (bijvoorbeeld vectoren) een rol spelen in de verspreiding.

Kennis van het virus

ILVO verzamelde via een uitgebreid bestaand wetenschappelijk netwerk een serie Europese LChV isolaten, en aangevuld met een reeks niet-EU isolaten. Onderzoek hierop vergrootte de kennis rond de verspreiding en de complexiteit en variabiliteit van de ziekte. Tegelijk werd de keuze en de efficiëntie van de bestaande detectiemethoden, onder meer door het uitwisselen van ervaring binnen en buiten het onderzoeksconsortium, maar ook via een vergelijkende test tussen laboratoria, verder verfijnd. Dit hielp om, samen met de kennis rond de variabiliteit van beide virussen (LChV-1 en LChV-2), de detectiemethodiek te verbeteren en te standaardiseren.

Ontrafelen virusgenomen

Het project heeft een boost gegeven aan het aantal beschikbare volledige genoomsequenties van LChV1 en 2. Niet minder dan 45 LChV1 en 28 LChV2 genomen werden ontrafeld, naast tal van partiële genomen. De onderzoekers hebben voortaan ook een goed beeld van co-infecties met andere virussen. Dit alles geeft enerzijds een beter inzicht in de genoomvariabiliteit van beide little cherry virussen, wat opportuniteiten biedt om de huidige diagnostische tools te evalueren en een verbeterde set primers voor de detectie van elk van de 2 virussen te ontwikkelen. Anderzijds is ook onze epidemiologische kennis verbeterd, wat een verbeterde aanpak in de beheersing van de ziekte toelaat. Het project heeft zeker bijgedragen tot een meer efficiënt internationaal beleid qua PRA studies (Pest Risk Assessment) en statuskaarten. Ook de sensibilisering rond de EU-wijde verspreiding en beheersing van LChV heeft een duw in de rug gekregen.

Project: FOD – EURAVELCH; EUPHRESCO - EURAVELCH
Looptijd: 2017 - 2019
Samenwerking EUPHRESCO: AGES (AT), Agroscope (CH), ANSES (FR), CRA-W (BE), CTFIL (FR), JKI (DE), Naktuinbouw (NL), ULiege (BE)

Vragen?

Contacteer ons

Kris De Jonghe

Expert plantengezondheid en plantpathogene virussen

Ook interessant