Projectnieuws Rendabiliteit van kruidenrijk grasland als bron van voeder voor rundvee

24/04/2020
Een pas gemaaid kruidenrijk grasland met een informatief bord over kruidenrijk grasland
Een compensatie voor kruidenrijk grasland als voeder voor de veeteelt is nodig

Kruidenrijk grasland in natuurgebieden benutten als bron van voeder voor rundvee lijkt heel logisch, maar is het economisch gezien niet, zo blijkt uit de resultaten van de Operationele Groep AgroMeatsNature. In de realiteit zijn de kosten voor perceelbeheer door de landbouwer vaak groter dan verwacht, en die worden in Vlaanderen (nog) niet gecompenseerd met een vergoeding voor natuurbeheer.

Rendabiliteit kruidenrijk grasland als voeder

Maaien en begrazing in natuurgebieden is onontbeerlijk voor natuurbeheer én een bron van voeder voor de veeteelt. Maar is die win-win in balans? Hoe zit het met de voederwaarde van kruidenrijk grasland? En is het business model leefbaar? AgroMeatsNature, een Operationele Groep door ILVO, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Schelde-Durme, Innovatiesteunpunt, Agrobeheercentrum Eco² en een 10-tal geëngageerde landbouwers, zocht het uit via veldonderzoek in de regio Berlare-Zele-Lokeren en een bevraging bij landbouwers. De onderzoekers peilden daarbij naar positieve ervaringen en knelpunten die landbouwers ervaren bij het beheer en het vervoederen van kruidenrijk grasland.

Economische compensatie

Het project leert dat extensief grasland opnemen in een klassiek landbouwbedrijfsplan tot op zekere hoogte goed mogelijk is zonder een negatief effect op de economische resultaten. Maar de kosten voor landbouwers om dergelijke percelen te beheren liggen hoger dan heel wat landbouwers wel denken en zijn veelal een economische verliespost in vergelijking met gangbaar grasland. Een vergoeding voor het beheer van natuur (zoals in heel wat andere landen gebruikelijk is) door landbouwers is dan ook wenselijk. Temeer omdat er op dit moment weinig of geen meerwaarde te halen is uit de markt met de verkoop van vlees of melk uit natuurbeheer (tenzij onder het Bio label of via korte keten verkoop) en natuurbeheer los van landbouw voor de overheid veel duurder uitvalt. Het oprichten van een label voor natuurvlees met als doel toch een voldoende meerwaarde uit de markt te halen is echter niet zo eenvoudig te realiseren en lijkt maar een beperkt draagvlak te hebben bij de landbouwers (binnen deze operationele groep). In hoever er bij de consument vraag naar is, hebben we binnen het project niet meer kunnen nagaan. Wat wél duidelijk is, is dat een beter begrip en dialoog tussen landbouwers en natuurbeheerders essentieel is om tot een kwalitatieve en duurzame samenwerking te komen. Een cursus ‘natuurbeheer door landbouw’ voor boeren en natuurbeheerders kan hierbij zeker een belangrijke bijdrage leveren.

Brochure Kwaliteitsvlees uit kruidenrijk grasland

Project: OG Agro Meats Nature
Looptijd: 2017 - 2019
Samenwerking: Provincie Oost-Vlaanderen, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Innovatiesteunpunt, Agrobeheercentrum Eco², geëngageerde landbouwers

Vragen?

Contacteer ons

Karen Goossens

Expert vleesvee

Ook interessant