Persbericht Recreatieve zeevissers houden vanaf 1 april vrijwillig gegevens over vangsten bij

31/03/2017
2 vissers op het strand, ze lezen modebladen, ze kijken in het rond, ze dromen van een vis

De recreatieve zeevisserij in België kent geen vergunnings- en meldingsplicht, waardoor het enorm moeilijk is om in te schatten hoeveel vis door sportvissers wordt gevangen. Daarom zullen tal van recreatieve zeevissers vanaf 1 april hun vangsten op vrijwillige basis rapporteren aan het VLIZ en het ILVO. Deze vangstgegevens, in combinatie met andere monitoringsactiviteiten, zullen de eerste wetenschappelijk onderbouwde vangstinschatting voor de Belgische recreatieve zeevisserij mogelijk maken.

Elke Europese lidstaat heeft de verplichting om de recreatieve visvangsten in kaart te brengen. Dat is nodig om de onzekerheid over de impact van de recreatieve visserij op de visbestanden weg te nemen. Recreatieve vissers zijn graag bereid om mee te werken aan een wetenschappelijk onderbouwde data-inzameling, want op basis van de verzamelde kennis kan de regelgeving beter worden afgestemd op de ecologische en economische realiteit. Concreet betekent dat mogelijk een beter beheer van de visbestanden, en behoud van of misschien zelfs een verdere uitbouw van de recreatieve visserijsector (op EU-niveau goed voor een miljardenomzet!).

Door het vrijwillig bijhouden van de vangsten over een periode van minstens 12 maanden zullen recreatieve zee- en strandvissers bijdragen tot het dataverzamelingsproces dat door het VLIZ en het ILVO wordt gecoördineerd en uitgevoerd. Benieuwd naar de resultaten? Tussentijdse monitoringsresultaten zullen vanaf mei 2017 opgevolgd kunnen worden via www.recreatievezeevisserij.be (deels online vanaf 1 april 2017). Via dit online platform kunnen vissers ook hun data overdragen, en kunnen ze de huidige regelgeving omtrent recreatieve visserij in België raadplegen.

Bent u zelf een Belgische recreatieve zeevisser (ook al gaat u maar één keer per jaar vissen)? Hebt u zin om aan dit onderzoek mee te werken? Registreren kan nog steeds via www.recreatievezeevisserij.be!

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant