Projectnieuws Oproep voor landbouwers: projecten die samenwerking tussen boer en burger mogelijk maakt

28/06/2022
Boeren en burgers verbinden

Vanuit het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP) doet ILVO met de operationele groep ‘boeren en burgers’ een oproep aan landbouwers naar projecten die boer-burger samenwerking mogelijk maakt.

Enkele voorbeelden van zo’n samenwerkingen zijn: burgers die samenwerken met het landbouwbedrijf (bv. vrijwilligers, vzw), schoolkinderen die lessen krijgen op het landbouwbedrijf, coöperaties tussen boeren en burgers, via landbouw bijdragen aan het welzijn van de burgers (groene zorg), enzovoort. Kortom, samenwerkingen waarbij zowel de boer als de burger voordelen uit kan halen.

We zijn ervan overtuigd dat er bij jullie ook heel wat ideeën leven rond boer-burger samenwerkingen. Daarom deze oproep naar nieuwe en toekomstgerichte projecten die boeren en burgers verbinden.

Om de projecten te realiseren wordt er een totaal budget van 20.000€ toegekend. Het budget zal worden verdeeld over ten minste twee projecten.

Bekijk de template voor het projectvoorstel. Schrijf hier je ideeën neer. Verdere praktische uitleg kan je terugvinden in het document.

Succes namens de Operationele Groep.

logo Europees Fonds voor Landbouwontwikkeling

Vragen?

Contacteer ons