Event Lancering verdienwijzer

Inschrijven
Landbouwlandschap

Het laatste decennium is er in de landbouwsector een groeiende aandacht voor verdienmodellen. Een veranderende omgeving, verschuivende verwachtingen van de consument en de klimaatdoelstellingen dwingen landbouwbedrijven hun focus bij te stellen en verder te kijken dan ‘schaal’ en ‘efficiëntieverhogingen’. Verdienmodellen zijn bedrijfsspecifiek en bijna nooit 1-op-1 te kopiëren. Om individuele landbouwers te ondersteunen heeft ILVO de VerdienWijzer ontwikkeld. Dit is een online tool waarmee landbouwers inspiratie kunnen opdoen voor hun specifieke bedrijf. Op 7 december 2021 legt ILVO de huidige versie van de VerdienWijzer voor aan een beperkte kring van landbouwers en belanghebbenden. Met hen willen we grondig en kritisch in dialoog gaan. Waar zitten er hiaten? Scheppen we correcte verwachtingen? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan ons evenement om zo uw persoonlijke kennis en ervaring, of deze van uw organisatie of bedrijf, in te zetten voor feedback. Het lanceringsevenement zal starten met een welkomstwoord van minister Hilde Crevits, een demo van de VerdienWijzer, presentaties van collega’s uit andere organisaties, en een afsluitend woordje van ILVO’s administrateur-generaal, Joris Relaes. Daarna volgt de workshop 'VerdienWijzer in de praktijk', waarin we in beperkte groep in dialoog gaan over verbeteringen aan de VerdienWijzer. Het plenair gedeelte zal hybride plaatsvinden (live+webinar), de workshop is enkel live te volgen.

Programma

12u30 - Inloop met broodjes

13u00 – Welkomstwoord

 • Hilde Crevits
  Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

13u10 - Demo verdienwijzer

 • Edward Belderbos
  Wetenschappelijk Onderzoeker-ILVO

13u20 - Het belang van verdienmodellen

 • Els Verté
  Directeur-Boeren op een kruispunt

13u30 - Succesfactoren Korte keten

 • Olivier Guiot
  Wetenschappelijk Onderzoeker-ILVO

13u40 - Ondernemerscoach, een expertise- en coachingcentrum voor plattelands-ondernemers

 • Greet Aernouts
  Projectcoördinator-Rurant

13u50 - Van innovatie naar verdienmodel

 • Patrick Meulemeester
  Innovatieconsulent-Innovatiesteunpunt

14u00 – Pauze

14u10 - De Andere kip, exemplarische zoektocht naar een ander verdienmodel

 • Evelien Lambrecht
  Business Developer-Inagro

14u20 - Coaching op maat van korte keten verdienmodellen in de landbouw

 • Ann Detelder
  Coördinator-Steunpunt Korte Keten

14u30 - Landbouwcijfers: publieke kennis en data voor beter onderbouwde beslissingen

 • Jonathan Platteau
  Beleidsadviseur-Departement Landbouw & visserij

14u40 - Beleid-Advies-Praktijk: meerwaarde van de verdienwijzer voor markt- en prijstransparantie

 • Pieter De Graef
  Beleidsmedewerker-SALV

14u50 - Complexe uitdagingen samen aanpakken

 • Nele Lauwers
  Consulent Nieuwe Verdienmodellen-Boerenbond

15u00 – Afsluiter

 • Joris Relaes
  Administrateur-Generaal-ILVO

15u10 – Pauze

15u20 – Workshop

 • Verdienwijzer in de praktijk

Meer info?

Edward Belderbos - Edward.Belderbos@ilvo.vlaanderen.be - +3292722354

Liselot Bourgeois - Liselot.Bourgeois@ilvo.vlaanderen.be - +3292722381

Astrid Tindemans - Astrid.Tindemans@ilvo.vlaanderen.be - +3292722382

 • 13:00 — 16:00
 • live + webinar