Projectnieuws Microplastics zitten overal. Hoe correct detecteren en kwantificeren in zee?

22/06/2020
Foto van een microplasticpartikel met een grootte van 1402,90 µm
Detectie van een microplasticpartikel

Microplastics zitten in de lucht, water en bodem, en uiteindelijk ook in zee. De detectie en het kwantificeren van de kleinste fractie plastics – de zogenaamde micro- en nanoplastics – blijft voor onderzoekers een grote uitdaging. Want hoe tel je en meet je deze kleine plasticpartikels als ze overal om je heen zitten en contaminatie navenant is? Methodes om micro- en nanoplastics op te meten kunnen nog steeds veel verbeterd worden. Het onderzoeksproject ANDROMEDA gaat de uitdaging aan.

Focus op analysetechnieken

ANDROMEDA is een internationaal onderzoeksproject dat focust op analysetechnieken voor het kwantificeren van nano- en microplasticpartikels en hun degradatie in het mariene milieu. Dit JPI Oceans-project legt de expertise van wetenschappers uit 15 onderzoeksinstituten in 11 landen bijeen voor de ontwikkeling en optimalisering van een methodologie om microplastics te detecteren, efficiënt te bemonsteren en te analyseren, in zowel zeewater, sediment als mariene organismen. Om plastics kleiner dan 1 µm te kwantificeren en te karakteriseren worden state-of-the-art technieken ingezet die gebruik maken van o.a. µFTIR, Raman imaging en SEM-EDX.

In kaart brengen technieken

ILVO neemt in dit project het voortouw bij de ontwikkeling van een platform voor gevalideerde en kostenefficiënte bemonstering in het veld en in het laboratorium. Hyperspectrale visualisatie, chemische merkers en fluorometrische detectietechnieken staan daarbij centraal. De eigenschappen, sterktes en beperkingen van de geoptimaliseerde methodes zullen in kaart worden gebracht. Dit zal onderzoekers toelaten de juiste methode te selecteren voor hun onderzoek betreffende microplastics en nanoplastics, gaande van burgerwetenschap en monitoring tot grootschalige onderzoeksprojecten. Dit onderzoek moet het mogelijk maken om de vervuiling van onze zeeën met nano- en microplastics correcter dan voorheen in te schatten.

Project: ANDROMEDA
Looptijd: 2020 - 2023
Financiering: BELSPO – JPI Oceans
Samenwerking: 15 onderzoeksinstituten uit 11 landen. Belgische partner: VLIZ
Website ANDROMEDA: www.andromedaproject.net
Twitter-kanaal ANDROMEDA: https://twitter.com/Andromeda_EU

Vragen?

Contacteer ons

Bavo De Witte

Onderzoeker ILVO

Ook interessant