Persbericht Een gezonde bodem, een gezonde plant, … met een vleugje plastiek?

13/10/2023

Hoeveel microplastieks (kleine deeltjes plastiek) bevinden zich in akkergronden? Wat voor invloed oefenen ze uit op de gezondheid van bodem en gewassen? En ligt een oplossing misschien gewoon onder onze voeten, bij bacteriën en schimmels die plastiek kunnen afbreken? Om deze vragen te beantwoorden doen onderzoekers van de UGent, ILVO en NIOO een oproep aan landbouwers in België, Nederland en Luxemburg om deel te nemen aan het MiCoS onderzoek. Ze kunnen hun akkergronden inschrijven op www.micos.ugent.be voor 30 november 2023 om een grondstaal te laten nemen (onder strikte confidentialiteit) in ruil voor een uitgebreide gratis bodemanalyse. In totaal zijn de onderzoekers op zoek naar 240 akkergronden in de Benelux.

Plastiek. Een zegen, maar ook een vloek.

Plastiek is één van de meest geproduceerde grondstoffen wereldwijd met vele nuttige toepassingen. Helaas belandt een aanzienlijk deel terug in het milieu, van de bodem tot de oceaan en zo op ons bord. “Beelden van plastiek in zee zijn al goed gekend, maar plastiek in de bodem is minder zichtbaar. Nochtans wordt geschat dat plastiek in de grond 4 tot zelfs 23 keer meer voorkomt dan in de oceanen”, zegt professor Caroline De Tender van de Universiteit Gent. In de bodem breekt het plastiek af in kleinere deeltjes onder invloed van zonlicht en hoge temperaturen. Deeltjes kleiner dan 5 mm worden microplastieks genoemd en worden gezien als een groot risico voor mens en milieu. “Momenteel weten we nog niet hoeveel microplastieks er voorkomen in akkergrond en of deze aantallen een effect hebben op de gezondheid van bodem en de plant. Het MiCoS project focust in eerste instantie op het in kaart brengen van de aanwezigheid van microplastieks in akkergronden en hieruit te voorspellen wat het effect is op het milieu en de plant. Daarom willen we samenwerken met landbouwers in de Benelux die hun veld beschikbaar willen stellen voor ons om grondstalen te komen nemen.”, verklaart professor De Tender.

Gezocht: 240 akkergronden

De grootschalige staalname heeft als ultieme doel om een oplossing te vinden voor de microplastiek problematiek. Het onderzoeksteam onder leiding van prof. De Tender is daarom op zoek naar 240 akkergronden in de Benelux. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op www.micos.ugent.be. Dataverwerking is volledig anoniem.

Verloop van het project

Het project ‘MiCoS’ is een initiatief van de Universiteit Gent, in samenwerking met het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO), en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOOKNAW) gesponsord door de Europese Unie via het European Research Council. Landbouwers in België, Nederland en Luxemburg die graag willen deelnemen aan dit onderzoek kunnen zich inschrijven op www.micos.ugent.be vóór 30 november 2023.

Dr. Lisa Joos, één van de onderzoekers werkende op het project, legt uit waarom het zo belangrijk is om in je te schrijven: “Het aantal inschrijvingen bepaalt het succes van het project. We zoeken akkergronden in alle uithoeken van de Benelux met zowel een lage als hoge kans op aanwezigheid van plastiek. Hoe meer inschrijvingen, hoe beter voor het onderzoek. In december worden de geselecteerde landbouwers gecontacteerd om verdere informatie omtrent de éénmalige staalname die zal plaatsvinden tussen januari en maart 2024.”

Zit er dan ook iets in voor de boeren? In ruil voor hun medewerking krijgen de geselecteerd landbouwers een gratis bodemanalyse. Specifiek bepalen we de nutriënten in de bodem, de pH, de waterdoorlaatbaarheid, het bodemleven (bacteriën en schimmels) en uiteraard het aantal (micro)plastieks.

Contactpersonen:

• Prof. Caroline De Tender – caroline.detender@ugent.be, UGent, Vakgroep biochemie en microbiologie

• Dr. Lisa Joos – lisa.joos@ugent.be, UGent, Vakgroep biochemie en microbiologie

• Dr. Bavo De Witte – Bavo.dewitte@ilvo.vlaanderen.be, ILVO, Afdeling Dier

• Dr. Ciska Veen – c.veen@nioo.knaw.nl, NIOO-KNAW, Onderzoeksgroep Terrestrische ecologie

Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviewaanvragen, gelieve contact op te nemen met:

Ugent, Vakgroep biochemie en microbiologie

Lisa Joos

0478 65 29 15

micos@ugent.be

Ook interessant