Nieuws ILVO zoekt melkveehouders om tegen vergoeding lid te worden van een Vlaams-Nederlands onderzoeksteam

01/07/2022
Melkkoeien

Doel is duurzame en haalbare toekomstbeelden schetsen voor melkvee in Vlaanderen.

Hoe ziet een mens-, dier- en milieuvriendelijke melkveehouderij van de toekomst eruit? In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaat ILVO op zoek naar vernieuwende melkveehouderijconcepten die passen binnen het maatschappelijke, ruimtelijke en milieu-wetgevend kader van Vlaanderen.

De onderzoekers werken daarvoor samen met de Nederlandse partner Wageningen Universiteit en de ruimtelijke ontwerpbureaus Ziegler-Branderhorst en Oto-landscapes. Om dat team nog te versterken, zoeken ze twee gemotiveerde melkveehouders. Anna Verhoeve: “We beseffen dat échte verandering in de praktijk plaatsvindt. Daarom zijn we op zoek naar kritische en geëngageerde melkveehouders die bereid zijn om hun ervaring te delen en samen willen werken aan vernieuwing. We geven hen een billijke dagvergoeding die gelijk is aan die van de andere teamleden.”

Ben je een melkveehouder die graag meewerkt aan innovatieve concepten in de melkveehouderij? En kan jij je 16 halve dagen vrijmaken tussen september 2022 en september 2023?

We zijn op zoek naar twee melkveehouders met ideeën over hoe de Vlaamse melkveehouderij de huidige en toekomstige uitdagingen kan aangaan en daarover in dialoog willen treden met onderzoekers, ontwerpers en technische experten.

Stel je kandidaat: Vertel ons kort iets over jouw bedrijf, over wat volgens jou de grootste uitdagingen zijn voor de veehouderij en over wat jou motiveert om ons projectteam te vervoegen. Dat kan door te mailen naar anna.verhoeve@ilvo.vlaanderen.be, en dit uiterlijk op 15 augustus. Vermeld zeker jouw contactgegevens, zodat we je gemakkelijk kunnen bereiken.

Tijdsbesteding: We vragen een engagement om verspreid in de periode september 2022-september 2023 acht dagen (16 halve dagen) met ons samen te werken.

Vergoeding: We voorzien een vergoeding voor je medewerking aan het project, met een dagtarief van 805€ exclusief BTW.

Selectie: We maken begin september een selectie op basis van de kandidaturen die we binnenkrijgen.

Over het project

Nood aan perspectieven die passen in de Vlaamse context

De uitdagingen in de (melk)veehouderij zijn groot. De vraag naar veehouderijconcepten met een lage milieu- en klimaatimpact die tegelijk aandacht hebben voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren is prangend.

Er zijn de ambitieuze ecologische en natuurambities van Europa in de Farm to Fork strategie, de nitraatrichtlijn en in de habitat- en vogelrichtlijnen om er maar enkele te noemen. Tegelijk kampen veehouders op bedrijfsniveau met grote onzekerheden, sterk schommelende grondstofprijzen en hoge investeringskosten. Ook vanuit de maatschappij en de afneemzijde neemt de druk op landbouw toe.

Anna Verhoeve: “Er is nood aan innovatieve melkveehouderijconcepten die rekening houden met al deze uitdagingen en die passen binnen onze specifieke Vlaamse context. Want in tegenstelling tot het grotere Frankrijk of Duitsland zijn steden en natuurgebieden in Vlaanderen altijd dichtbij.”

Een geïntegreerde aanpak

Het project heeft de ambitie om perspectieven te bieden voor de middellange termijn (3-10 jaar). Daarbij wordt niet alleen gekeken naar landbouweconomische en milieutechnische aspecten maar ook naar ruimtelijke en sociale vraagstukken.

De opdracht is kort (1 jaar) en vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarin naast onderzoekers ook rundveehouders, ruimtelijke planners, middenveldorganisaties, overheden en ontwerpers aan tafel schuiven.

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant