Persbericht Hoe gebruik jij het park(je) in de buurt? Handige nieuwe online GIS-tool kan sociale waarde van publieke ruimte meten.

22/12/2022

Bij de (her)aanleg van een park of een stuk groene publieke ruimte in een woonbuurt worden traditioneel de omwonenden betrokken bij het plan. Op dergelijke informatieavonden of workshops blijkt slechts een selecte groep te reageren, meestal goed opgeleide mensen, van middelbare leeftijd, die erg nabij wonen. In het kader van het doctoraatswerk van Nohemi Ramirez Aranda (ILVO-UGent) is er nu een nuttige online PPGIS tool ontwikkeld, die door groenontwikkelaars, (landschaps)architecten en gemeentebesturen kan worden ingezet om signalen van de burgers digitaal op te halen.

PPGIS staat voor ‘Publieke Participatie geïntegreerd in het Geografisch InformatieSysteem’.

Nohemi Ramirez Aranda (ILVO-UGent): “De opmerkingen of wensen die je over jouw groene plek geeft, worden meteen als geografische objecten met de juiste locatiedata opgeslagen, beheerd, bewerkt, geïntegreerd en gepresenteerd. Vanop je computer of je smartphone breng je je activiteiten, beoordelingen, … letterlijk digitaal in kaart.”
Jongeren, ouderen, laaggeschoolden of mensen met een buitenlandse achtergrond die men niet klassiek bereikte met de klassieke inspraakformules, nemen zo met plezier deel aan de invulling van ‘hun’ publiek ruimte. Zo blijkt uit de experimenten die zijn uitgevoerd in Gent en in Brussel.

My Green Place

Nohemi Ramirez Aranda onderzocht de groene open ruimtes zowel in het centrum van Gent als langsheen de Woluwe aan de rand van Brussel. Haar onderzoek toont welke parken intensief gebruikt worden en welke groene open ruimtes nog een onderbenut potentieel hebben.

“Zulke informatie kan gebruikt worden om veel juister richting te geven aan toekomstige inrichtingsprojecten. De geldelijke aspecten en de ecologische (meer)waarden -waterbuffering, CO2 captatie…- zijn bij investeringen in groene stedelijke ruimtes of kleine parkjes snel in beeld. De sociale waarde die mensen aan een plek verbinden is niet altijd duidelijk en veel moeilijker in kaart te brengen,” zegt Jeroen De Waegemaeker, co-promotor en expert ruimtelijke planning (ILVO).

Doordat meer mensen online aangeven wat hun favoriete groene plekje is en waarvoor ze deze plek gebruiken (fietsen, wandelen, sporten,…) ontstaat er een overzicht van de culturele ecosysteemdiensten.

“We zien in deze technologie veel toekomstmogelijkheden om de gebruikswaarde van, en de waardering voor de open ruimte beter in beeld te krijgen bij het uitwerken van landschapsinrichtingsplannen. Op deze manier kan men de open ruimte beter te beschermen” verduidelijkt promotor prof. Nico Van de Weghe, expert GIS.

Gebruiksvriendelijk

Via het gebruik van digitale markeerstiften voelt My Green Place erg intuïtief aan en hoeven respondenten geen GIS ervaring te hebben. Het doctoraat van Nohemi Ramirez Aranda toont aan dat dergelijke methode veel gebruiksvriendelijker is dan klassieke, bestaande PPGIS tools zonder verlies aan datakwaliteit.

Toepasbaar in de praktijk

De gebruiksvriendelijkheid en het nut van de tool is onderbouwd. Dat wil niet zeggen dat de toepassingen vanzelf zullen volgen. Een uitrol van de tool naar de praktijk stoot evenwel op diverse belemmeringen, veelal het gevolg van ‘onbekend is onbemind’. Daarom pleit Nohemi Ramirez Aranda voor pilootprojecten voor het gebruik van PPGIS tools binnen overheidsadministraties om de kracht en de meerwaarde ervan voor planners te verhelderen.

Recoms

De ontwikkeling van “My green space” is een mooi resultaat van het internationale trainingsproject RECOMS. 15 jonge onderzoekers ('Early Stage Researchers', ESRs) moesten daarbij als expat een bepaalde gemeenschap leren kennen en ondersteunen om de leefomgeving in een duurzamere, planeetvriendelijke richting te sturen. In dit doctoraat, in een Vlaamse context, vertaalde zich dat in een studie die de grote druk op de open ruimte en de bevolkingsdichtheid als uitgangspunt nam.

Filmpje in het engels

RECOMS fellow Nohemi Ramirez Aranda talks about her tool My Green Place and her PhD research at Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) and Ghent University. In her research Nohemi maps cultural ecosystem services in urban open spaces through public participatory GIS (PPGIS). The RECOMS project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 765389.

RECOMS

Vragen?

Contacteer ons

Jeroen De Waegemaeker

onderzoeker ILVO