Persbericht Hobbyvisser op zee is mannelijk, West-Vlaming en 56 jaar oud

24/05/2019
Visser te paard
Paardenvisserij uit Oostduinkerke (UNESCO erfgoed)

Met dit profiel kun je de hengelende, garnaalslepende, kruiende of op het strand opererende hobbyvisser typeren. De 2900 Belgische recreatieve zeevissers vangen allen samen meer dan anderhalf miljoen vissen en zo’n 100 ton garnaal. Van de vis wordt 52% teruggegooid, de overige 48% gaat mee naar huis. Zo blijkt uit een uitvoerige studie van het VLIZ en ILVO-Visserij, uitgevoerd in nauwe samenwerking met bijna 300 hobbyvissers.

Profiel recreatieve visser

Met 2900 zijn ze. De recreatieve zeevissers die in de Belgische Noordzee vanop de oever of aan boord van scheepjes al hengelend (1.650), kruiend (400) of met andere technieken vis of garnaal verschalken voor eigen consumptie. Twee derde (67%) van hen is afkomstig uit de kustprovincie. De rest komt vooral uit Oost-Vlaanderen (11%), Antwerpen (8%) en Vlaams-Brabant (7%). Het is een nagenoeg exclusief mannelijke hobby (98%) met een gemiddelde leeftijd van 56 jaar, zo blijkt.

Een belangrijk deel van de vangsten wordt gerealiseerd vanop kleine scheepjes opererend voor de kust. De huidige vloot bestaat uit 814 bootjes, waarvan 87% (711 exemplaren) is uitgerust om met de hengel diverse rond- en platvissoorten te viseren. De overige 103 vaartuigen vangen met sleepnetten garnaal binnen de meest kustnabije zone (< 3 zeemijl). Hengelaars zijn ook actief op het strand en op strandhoofden, staketsels, pieren en havendammen. Op het strand krijgen ze het gezelschap van strandvissers gebruik makend van allerlei types netten en inzettend op de vangst van voornamelijk platvis, en van kruiers die manueel een sleepnet door het ondiepe water halen met als doelsoort garnaal. De paardenvisserij te Oostduinkerke is hiervan een historische, nog actieve variant.

Vissoorten

De meest gevangen doelsoort is de grijze garnaal, met een totaalvangst van 102 ton in 2018. Hiervan neemt de sleepnetvisserij 66% voor haar rekening, de strandkruier de overige 35 ton. Daarnaast vingen Belgische recreatieve zeevissers in 2018 ruim 1,53 miljoen vissen, waarvan 52% werd gehouden. In volgorde van belang (gehouden en teruggegooide vis) zijn dit: wijting (759.000 ex.), schar (347.000 ex.), tong (139.000 ex.), bot (77.000 ex.), makreel (67.000 ex.), zeebaars (37.000 ex.), steenbolk (28.000 ex.), pladijs (25.000 ex.) en kabeljauw (20.000 ex.). Wijting, schar en tong zijn samen goed voor 82% van het totaal.

Vertegenwoordiging recreatieve visserij

Met een totaalvangst van 271 ton in 2018 in Belgische mariene wateren, vormt de recreatieve zeevisserij in België 3,7% van de totale aanvoer uit dit gebied. Tong, pladijs, poon en tarbot scoren met 1% of minder onder dit gemiddelde, soorten als makreel (16%) en wijting (19%) nemen een belangrijkere hap uit het geheel. De sector vertegenwoordigt op nationaal niveau ruim 8,6 miljoen euro aan direct economisch belang. Hengel- (79%) en sleepnetvaartuigen (14%) nemen het leeuwendeel voor hun rekening, ten gevolge vaartuiggerelateerde kosten als brandstof, ligplaatsgeld en onderhoud.

Het uitvoerige rapport ‘Recreatieve zeevisserij in België anno 2018, feiten en cijfers’ is het resultaat van een actieve samenwerking met bijna 300 hobbyvissers, die bereid werden gevonden hun gegevens te delen. Uniek is ook dat, door de beperkte omvang van het Belgisch deel van de Noordzee, deze data konden worden afgetoetst met onafhankelijk verkregen informatie over de spreiding en activiteiten van de sector in het veld.

Rapport recreatieve zeevisserij

Het rapport en bijkomende infografiek vindt u op:

Vragen?

Contacteer ons

Jan Seys

communicatie VLIZ

Thomas Verleye

Onderzoeker VLIZ

Ook interessant