Projectnieuws Een krachtig Europees netwerk voor het oplossen van problemen bij melkveehouders

24/04/2020
Melkkoe in melkveestal
Eurodairy ondersteunt een vlottere doorstroming van praktijkinnovaties in de melkveehouderij

Toegankelijke wetenschappelijke informatie en een wijde verspreiding van oplossingen op bedrijfsniveau in de Europese melkveehouderij, dat is het resultaat van Europese project Eurodairy dat afliep in 2019. Alle technische informatie en inspiratie blijft beschikbaar voor melkveehouders via de website.

EuroDairy

EuroDairy was erop gericht om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de Europese melkveehouderij te bevorderen, rekening houdend met de bestaande - uitdagende - context. EuroDairy heeft dit gedaan door een vlottere doorstroming van praktijkinnovaties in de melkveehouderij te ondersteunen, waarbij uiteenlopende uitdagingen, zoals veerkracht, grondstoffengebruik, biodiversiteit en dierenwelzijn aan bod kwamen.

Landbouwer centraal

Het EuroDairy netwerk omvatte 14 landen, en vertegenwoordigde 40% van de melkveehouders, 45% van de melkkoeien en 60% van de geproduceerde melk in Europa. Het project volgde het interactieve model vooropgesteld door het EIP (Europese Innovatie Partnerschap), waarbij landbouwers centraal worden gesteld, en met de focus op praktijkinnovatie. Nieuwe en bestaande wetenschappelijke kennis werd ontwikkeld en aangepast om oplossingen te vinden, die toepasbaar zijn op bedrijfsniveau. Dat ging van beweiding tot automatische voedersystemen, en van lokale kaasproductie tot het tegengaan van antimicrobiële resistentie. Deze oplossingen werden dan verder verspreid binnen het EuroDairy netwerk. ILVO leende expertise aan het netwerk via de uitwerking van technische info-fiches en het opstellen van een set ‘practice abstracts’.

Innovaties delen en uitvoeren

Dit netwerk steunde op twee pijlers. Een eerste pijler zijn de zgn. 'operationele groepen', waarin landbouwers samen met onderzoekers aan de slag gingen om te werken rond bepaalde uitdagingen of opportuniteiten. EuroDairy partners ondersteunden de oprichting van deze operationele groepen, en hebben ze samengebracht over de grenzen heen, om innovaties te delen. Dat gebeurde onder andere via een reeks informatieve webinars. Als tweede pijler was er een netwerk van een 120-tal innovatieve melkveehouders die actief op zoek zijn gegaan naar het toepassen van nieuwe kennis op hun bedrijf, en die deze innovatieve praktijken ook demonstreerden en deelden met hun collega's, in de vorm van een brede waaier aan info-fiches, brochures, en videomateriaal.

Alle informatieproducten blijven beschikbaar via de EuroDairy website, die thematisch doorzoekbaar is. Deze video geeft een overzicht van de belangrijkste projectresultaten:

Project: EuroDairy
Looptijd: 2016-2019
Financiering: EU H2020
Samenwerking: 19 Europese partners, met Innovatiesteunpunt Boerenbond als Belgische partner

Kaart van Europa met de 20 partners van het project
Kaart van Europa met de 20 partners van het project

Vragen?

Contacteer ons

Lies Debruyne

Onderzoekster ILVO

Ook interessant