In de media Dossier Kerk en landbouw

13/03/2024

Kerkelijke instellingen beschikken over een eeuwenoud patrimonium aan landbouwgronden. Kerkfabrieken die grond verkopen om dringende financiële noden te lenigen, geven zo een instrument uit handen waarmee ze op agro-ecologisch domein doelstellingen zouden kunnen helpen verwezenlijken die worden behandeld in de encycliek Laudato Si’.

De landbouwgronden van kerkfabrieken zijn publieke gronden. Ze maken deel uit van een eeuwenoud patrimonium dat tegen een spectaculair tempo afneemt. Onderzoeker Hans Vandermaelen merkt op dat de eigenaars van publieke gronden doorgaans weinig visie hebben op het eigen patrimonium. Met grote beleidsmatige uitdagingen in het verschiet is een dergelijke visie uiterst urgent.

Verder in dit dossier:

  • Expo over historiek Gentse landbouwgronden
  • Kerkfabrieken beheren landbouwgronden autonoom

Lees het dossier landbouw in Tertio

Dossier Kerk en landbouw

Vragen?

Contacteer ons

Ook interessant