Persbericht Capaciteit van Food Pilot in Melle versterkt: Extra testhal en 7 nieuwe piloottoestellen voor begeleiding van bedrijven.

20/05/2022
Food Pilot

Steeds vaker experimenteert Food Pilot met zeer innovatieve grondstoffen of producten. Onder andere de extractie van eiwit uit nieuwe bronnen (allerlei planten, insecten, algen), en vervolgens de verdere verwerking, is een snel groeiend onderzoeksdomein.

Vaak is de hoeveelheid ruw materiaal in dat geval klein, omdat de alternatieve (eiwit)bronnen zelf nog in de exploratieve fase van de primaire aanmaak zitten. De hoeveelheid eiwitten die dan uit die bronnen worden gehaald zijn zo miniem dat de nodige eerste processingtests niet haalbaar zijn op een heuse pilootschaal.

Om ook met kleine hoeveelheden (eiwitrijke) grondstoffen innovatief te experimenteren krijgt de Food Pilot een unieke extra ruimte met kleinschalige vernieuwende en toch commercieel-interessante apparatuur. De testtoestellen kunnen al bewerkingen uitvoeren met hoeveelheden tussen 0,5 en 5 kg product. Zo komen de onderzoekers tegemoet aan de vragen van de KMO’s.

Het betrokken project Innolab ontvangt 512.000 euro financiering van EFRO. Provincie Oost-Vlaanderen co-financiert. ILVO en Flanders’ FOOD zijn klaar met de nieuwe installaties en een nieuwe testhal tegen eind 2023.

Food Pilot

Al meer dan 10 jaar testen bedrijven nieuwe recepten, ingrediënten of productieprocessen uit in de Food Pilot, het testcentrum van ILVO en Flanders’ FOOD. Hiervoor maken ze gebruik van een ruim aanbod piloottoestellen, laboanalyses en advies. Het is een unieke testomgeving voor Vlaanderen en het buitenland. Jaarlijks worden tot 550 piloottesten uitgevoerd in de Food Pilot, die leiden tot concrete realisaties bij de klanten. Begin 2022 telt de Food Pilot meer dan 50 semi-industriële toestellen, een proefkeuken, een smaaklabo en 8 analyse-laboratoria.

Welke kleine-schaal toestellen voor bewerkingen van farm to fork

Via dit project wordt specifiek geïnvesteerd in kleinschalige apparatuur voor het wassen, versnijden, vermalen, scheiden, drogen en vormgeven van eiwitrijke grondstoffen. De stappen vóór de eiwitextractie zijn apparatuur voor de voorbehandeling van de grondstoffen. De stappen na extractie leiden tot productontwikkelingen.

Voor de eerste ruwe verwerking van grondstoffen wordt een was- en versnijlijn aangekocht, op de kleinste pilootschaal.

Van diezelfde schaal wordt een separatortoestel gekocht, voor het ontdoen van harde delen (schil) en pureren van vruchten. Op die manier kunnen grondstoffen behandeld worden voorafgaand aan de eiwitextractie.

Een vlokkenwals is aangekocht om het te extraheren materiaal om te vormen naar vlokken, die door hun grotere productoppervlak beter contact maken met de extractiemedia.

De eiwitextractielijn die reeds aanwezig is in het machinepark biedt mogelijkheden om op verschillende wijze te extraheren. Ze bestaat uit reactievaten, een decanter, centrifuge en filtratietoestellen. Ook minder volumineuze bulk eiwitwinning kan ermee gebeuren. Dat is belangrijk omdat bepaalde verdere voedingsbewerkingen hoge eisen stellen aan de eiwitpoeders. De commercieel verkrijgbare eiwitpoeders tonen op dat vlak weinig variatie en ook tekortkomingen.

Op de allerkleinste schaal is er de aankoop van een labo-fluidized bed droger, voor het drogen van granulaire producten, en geschikt voor een batchvolume van 0,5 tot 5 kg. Dit toestel vormt een goede aanvulling bij de labo-sproeidroger en labo-extruder met high moisture extrusion die reeds aanwezig zijn.

De stappen na de eiwitextractie leiden tot productontwikkelingen. Een veelzijdige keukenrobot wordt aangekocht voor het maken van mixen.

Maaltijdreep

In de nieuwe hal van de pilootfabriek komt voor het eerst ook een repenmachine. Daarmee speelt de Food Pilot in op de stijgende vraag bij bedrijven om eiwitrijke repen en gezonde snacks te ontwikkelen.

Meegroeien met de klanten

De nieuwe piloot- en labtoestellen beantwoorden niet alleen de behoeftes om veelzijdiger te experimenteren rond alternatieve eiwitten. Ook voor innovatieve startende bedrijven betekenen ze een nieuwe kans. “Zij zoeken naar apparatuur precies van deze schaal voor het opstarten van hun eerste commerciële productie”.

Conclusie

De renovatie van de nieuwe hal op het terrein van de Food Pilot tussen de pilootfabriek en het labogebouw voorziet in de nodige ruimte om met het nieuwe testareaal aan de slag te gaan.

In combinatie met de andere piloottoestellen in de Food Pilot, kunnen er na de aankopen nog meer dan vandaag volledige verwerkingsprocessen gesimuleerd worden van diverse (eiwitrijke) grondstoffen tot nieuwe eindproducten.

Die eindproducten zitten in quasi alle voedingssubsectoren: groenten en fruit, vlees, bakkerij, zuivel, bereide maaltijden, enzovoort. Denk maar aan nieuwe snacks, repen of drankjes.

Oost-Vlaanderen
EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de Covid-19-pandemie

Flanders' FOOD ILVO Food Pilot

Vragen?

Contacteer ons

Karen Verstraete

Communicatie Food Pilot