Projectnieuws Bemesten is geen randgebeuren

01/03/2018
Tractor met strooisysteem bemest een grasakker
© Nutrinorm.nl

Via een pas opgestart demonstratieproject willen Inagro, ILVO en PCLT verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren, en bewustmaking creëren bij landbouwers en loonwerkers.

Bekijk hieronder de video's over doordachte bemesting.

(Lees verder onder de video's)

Bekijk video op YouTube
Bekijk video op YouTube
Bekijk video op YouTube
Bekijk video op YouTube

Voor landbouwers is het vaak nog niet helemaal duidelijk welke beschikbare maatregelen en technieken er zijn in het kader van bemesting en een betere waterkwaliteit. ILVO, PCLT en Inagro zetten daarom een demonstratieproject op poten. Vaak kan een goed gebruik (onderhoud van de machine, geen gebruik van blends, …) en correcte afstelling van de bestaande strooier en een correct gebruik van alle toebehoren of uitrustingen reeds tot verbeteringen leiden. Ook kleine ingrepen zoals het gebruik van een ketsplaat of andere kantstrooitechnieken vragen een beperkte inspanning met een goed resultaat. Verschillende scenario’s zullen uitgetest en gedemonstreerd worden. Op basis van dronebeelden zal het verschil in bemestingsgift en het effect op het gewas op een objectieve manier in kaart gebracht worden in groeiende gewassen.

Uitgangsbasis hierbij is in eerste instantie het demonstreren van bestaande technieken die nog maar weinig ingang hebben gevonden bij de land- en tuinbouwers. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan het kant af en kant op strooien, precisietechnieken zoals rijen- en bandbemesting tijdens zaaien of planten, sectie strooien, het plaats specifiek bijbemesten tijdens het schoffelen en het (plaatsspecifiek) toepassen van vloeibare meststoffen. Vooral het nut en effect van de verschillende technieken/maatregelen naar waterkwaliteit en de mogelijkheden op bedrijfsniveau worden onder de aandacht gebracht. Verder zal binnen het project nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn voor een eenvoudig onderhoud van de bufferstrook. In eerste instantie worden de huidige randenmaaiers onder de aandacht gebracht met hun voor- en nadelen. Op heden lijkt de grootte van de huidige maaier de wendbaarheid en toepasbaarheid te beperken. Bijkomend wordt bekeken welke andere systemen er bestaan met een hogere haalbaarheid in de praktijk. Hiervoor wordt in eerste instantie gekeken naar de huidige technieken gebruikt in de groensector of bermenbeheer.

Naast demonstraties heeft het project ook tot doel om de info via artikels in de vakpers te verspreiden. Een verzameling van deze artikels zal in een praktische digitale folder gegoten worden om de gebruikte methodes en ervaringen te bundelen. Om een zo breed mogelijk doelpubliek te bereiken zal in het eerste werkjaar vooral gefocust worden op de akkerbouw- en melkveesector. Op basis van deze ervaringen zal het tweede werkjaar de aandacht vooral liggen bij de aardappel- en groenteteelt. Na ieder werkjaar zal via een groot infomoment de opgedane kennis verspreid worden.

Project: Bemesten is geen randgebeuren
Looptijd: 2018 - 2020
Samenwerking: Inagro, Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT)
Financiering: Departement Landbouw en Visserij

Vragen?

Contacteer ons

Simon Cool

Coördinator Living Lab Agrifood Technology

David Nuyttens

Onderzoeker ILVO

Ook interessant