Persbericht Agro-Incubator in Nevele gelanceerd

19/10/2021
Stijn Dhondt en Hilde Crevits

Middelpunt van innovatieve gewasontwikkeling voor duurzame landbouw

Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie en Landbouw Hilde Crevits heeft in Nevele de onderzoeksserre en pilootinfrastructuur voor plantonderzoek “Agro-Incubator” geopend. Voorheen behoorde het serrecomplex aan BASF. Nu is het in handen van VIB, met ILVO als strategische partner, en met financiële steun van de Vlaamse overheid. ‘De hoogtechnologische faciliteit stelt zijn middelen en kennis hier volop ter beschikking aan agrobedrijven en onderzoekers, om samen te bouwen aan duurzame landbouwtoepassingen.’

Automatische fenotypering

De VIB Agro-Incubator heeft alle voorzieningen om hoogkwalitatief onderzoek te doen op gewassen. De serres zijn uitgerust met een hoogtechnologische installatie voor het gecontroleerd groeien van verschillende soorten gewassen en gelijktijdig opvolgen van hun groei. Wetenschappers kunnen onder andere licht- en bewateringscondities bepalen waarbij de planten groeien. Met behulp van camera’s en meettoestellen worden agronomisch belangrijke parameters zoals zaadopbrengst berekend. De labo’s ter plaatse laten toe om deze waarnemingen te koppelen aan moleculaire informatie. Die aanpak schept een gedetailleerd inzicht in hoe planten hun groei aanpassen onder veranderende omstandigheden. Bovendien is het naastgelegen veld beschikbaar voor veldproeven om bevindingen uit het lab en de serre te bevestigen.

Samenwerking VIB en ILVO

De VIB Agro-Incubator bevindt zich op de voormalige CropDesign site (BASF) en wordt met de steun van de Vlaamse overheid volledig gemoderniseerd door VIB, in overleg met ILVO, het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek. Beide instituten zullen de site leiden met hun expertise. Dit initiatief is dus een sterk staaltje relance in de praktijk.

Onderzoek voor klimaatbestendige landbouw

De complete infrastructuur laat onderzoekers toe na te gaan hoe een plant reageert op bijvoorbeeld lange periodes van droogte, en hoe de plant meer weerbaar kan worden hiertegen. Zo loopt er momenteel een samenwerking tussen VIB en Plantentuin Meise om informatie te verzamelen rond de droogtetolerantie van bonen, het voornaamste ingrediënt in de voeding van miljoenen mensen wereldwijd. In het partnerschap worden een 200-tal wilde bonenvariëteiten getest op droogte-resistentie. Door de observaties van de plantengroei onder verschillende regimes van bewatering te combineren met moleculaire data leren de onderzoekers welke genen in het planten-DNA verantwoordelijk zijn voor droogte-resistentie. Eens de onderliggende mechanismen van plantengroei bij droogte ontrafeld zijn, kunnen de bevindingen vertaald worden naar andere voedingsgewassen zoals soja of maïs, en bijdragen tot klimaat-duurzame oplossingen.

Eerste samenwerkingen met bedrijven zijn een feit

Een van de belangrijkste partners van de faciliteit is Inari Agriculture, een groeiende AgTech start-up die zich richt op ecologische oplossingen om de opbrengst van gewassen te verhogen voor een duurzamer voedselsysteem. Inari kreeg in 2020 de Newcomer of the Year trofee van Flanders Investment & Trade voor hun versnelde methode om gewassen met een hoge opbrengst te ontwikkelen die minder meststoffen en water nodig hebben. Experten van het bedrijf gebruiken de serre van de VIB Agro-Incubator om planten te kweken en te bestuderen die ontwikkeld zijn in de Gentse R&D-vestiging van het bedrijf.

"We weten dat VIB zich net zo inzet voor de hervorming van het wereldwijde voedselsysteem als wij bij Inari; dit maakt hen tot een ideale partner", zegt Fred van Ex, vice-president R&D bij Inari en managing director van de Inari-vestiging in Gent. "Om de ambitieuze doelstellingen van de Farm to Fork-strategie van de Europese Unie te halen, zijn hechte samenwerkingen tussen de publieke en private sector met technologisch geavanceerde faciliteiten nodig. De combinatie van Inari SEEDesign™-technologie en de VIB Agro-Incubator biedt precies dat."

De strategische ligging in het centrum van de Vlaamse agribiotech cluster in Gent leidt tot unieke samenwerkingen tussen onderzoekscentra en bedrijven. Gezamenlijk doel is het ontwikkelen van innovatieve landbouwoplossingen. Naast projecten met gekende spelers zoals SESVanderHave en Inari, naar het verbeteren van suikerbiet en maïsteelt respectievelijk, wil VIB de technologie en kennis van de Agro-Incubator toegankelijk maken voor starters. Het verlenen van onderdak en ondersteuning aan jonge ondernemers, geeft hun de mogelijkheid zich te ontplooien in de plantenbiotech sector. De focus ligt hier meer dan ooit op klimaataanpassing, gewasbescherming en vooruitstrevende, digitale landbouwtechnologieën.

SESVanderHave is trots dat het kan samenwerking met de VIB Agro-Incubator en gebruik kan maken van spitstechnologie om suikerbieten te verbeteren voor de toekomstige landbouwuitdagingen,” zegt Hendrik Tschoep, R&D directeur bij SESVanderHave.

Bij dit VIB persbericht horen meer foto’s: download gratis foto's in hoge resolutie.

Vragen?

Contacteer ons

Dhondt Stijn

Hoofd VIB Agro-Incubator

Gadeyne Astrid

Mediacontact VIB

Ook interessant