Landbouw en natuur

Vlakbij ILVO in Merelbeke vinden we het Aelmoeseneiebos, een Europees beschermd bos met een lange geschiedenis en hoge diversiteit. De omgeving rondom dergelijke natuurgebieden wordt in Vlaanderen beschermd via zogenaamde SBZ, Speciale Beschermingszone.
Zo'n 5 hectare van de in totaal 200 ha proefvelden waarop ILVO landbouwonderzoek voert, valt onder Speciale Beschemingszone "Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek".

ILVO neemt maatregelen ter bescherming van deze percelen via

 1. de opmaak en uitvoering van het natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei.

  Dit plan is door ILVO opgesteld en na openbaar onderzoek, door de bevoegde overheid goedgekeurd op 23 oktober 2023. Het omvat 5 percelen in het beheer van ILVO, met een totale oppervlakte van 5,6 hectare. Deze percelen liggen op grondgebied Merelbeke, ter hoogte van de Landskoutersesteenweg in het valleigebied van de Gondebeek.
  Het natuurbeheerplan Onderzoekskouter-Gondebeekvallei geldt voor een periode van 24 jaar en bevat zowel eenmalige maatregelen, beheermaatregelen en de monitoring ervan.

  Met dit natuurbeheerplan wil ILVO o.a. de biodiversiteit in het gebied opkrikken door de aanplant van een nieuw bosje en de aanleg van een poel. Op die manier bouwt ILVO mee aan een ontbrekende schakel in de ecologische verbinding tussen het Aelmoezeneiebos en de Makegemse bossen. Er wordt ook een omvangrijke houtkant aangeplant, die onderzoek naar de productie van houtige biomassa zal toelaten. Het plan voorziet ook in de mogelijke aanleg van een nieuw wandelpad dat twee trage wegen in de buurt verbindt.
  Tegelijk biedt dit plan aan ILVO als onderzoeksinstelling de kans om op lange termijn onderzoek te voeren naar de effecten van extensief landbouwbeheer, zoals o.a. de voederwaarde en samenstelling van gras afkomstig van extensief beheerd grasland, de vruchtbaarheid van de bodem, de oppervlakte-en grondwaterpeilen, het effect van schaduw op vee bij hitte, de productie en verwerking van hout…

  Naast het realiseren van landbouwnatuur, kan worden ingezet op het bestuderen en waarderen van natuur voor landbouw, de zogenaamde functionele agrobiodiversiteit. De ecosysteemdiensten die bossen en graslanden kunnen leveren, zoals het opvangen van de waterschaarste en -overstromingen, verkoeling, creëren van habitat voor bestuivende insecten, enz kunnen ook een positieve impact hebben op de landbouwfunctie.


 2. partnerschap in het Rodelandproject, waarin 20 lokale partners samen bouwen aan een waardevol natuur- en landbouwlandschap in de gemeenten Merelbeke, Melle, Gavere en Oosterzele
logo Rodeland


Meer weten?

Onderstaande video's geven meer duiding over de stikstofproblematiek en over het aangepaste beheer in de Gondebeekvallei!


klaver