Studiedag Voordracht verrijkingsmateriaal voor alle varkens, gewikt en gewogen

Roostervloer @Varkensloket

Het ontbreken van afdoende verrijkingsmateriaal voor alle diercategorieën blijkt nog een frequent voorkomende non-conformiteit bij controles welke kan leiden tot boetes.

Boeren op een Kruispunt en Varkensloket organiseren daarom een infosessie voor varkenshouders die onder meer focust op de diverse categorieën verrijkingsmateriaal, mogelijke combinaties van verrijkingsmaterialen, hoe verrijkingsmateriaal te beoordelen en het doel ervan.

Inschrijven is GRATIS, maar verplicht via de volgende inschrijvingsformulier tegen 22/01.
Vragen over specifieke verrijkingsmaterialen of bepaalde topics die je graag aan bod ziet komen, kan je alvast doorgeven via bovenstaand formulier.