Studiedag Studiedag Voeding

Voeding

Voeding staat hoe langer hoe meer onder druk. De alsmaar toenemende wereldbevolking maakt een duurzame productie en consumptie meer dan noodzakelijk. Dit maakt dat de toch veelal traditionele voedselsector dient te innoveren om tot milieuvriendelijke voeding te komen.

Op welke manier(en) moet een Vlaams voedselbeleid inwerken op het voedselsysteem en welke zijn inspirerende voedselinitiatieven voor een Vlaams plattelandsbeleid?

Programma

We beginnen om 10u00 en we ronden de dag af omstreeks 15u30 opdat u in deze Coronatijden niet al teveel druk zou ondervinden.

12u00 MILIEUVRIENDELIJKE VOEDING: HOE M(W)ETEN WE DAT?
door Veerle Van Linden, onderzoekster ILVO

Er is heel wat innovatie binnen de voedselindustrie met veel aandacht voor verruiming van het milieuvriendelijke aanbod. Toch zijn er nog heel wat vragen onbeantwoord. "Wat is nu precies duurzame, gezonde voeding?" Daar waar de voedingsdriehoek de weg wijst in gezonde voeding, moeten we het voor duurzaamheid nog te vaak hebben van claims die producenten of belangenverenigingen maken, of van ons gezond verstand. Beide kunnen waardevol zijn, maar het is dan goed om te weten waarover men spreekt en welke afwegingen dienen gemaakt te worden.
De lezing gaat dieper in op de methode van levenscyclusanalyse of LCA. LCA is een methode die gebruikt wordt om een grondige evaluatie te maken van de ecologische duurzaamheid van een product of proces. Niet alleen de evaluatie van de klimaatimpact of carbon footprint komt aan bod, ook andere milieu-impacten en het (efficiënt) gebruik van grondstoffen. Aan de hand van voorbeelden krijgen de toehoorders inzicht in de waarde van deze methode en leren ze welke aspecten belangrijk zijn.

Volledig programma