Studiedag Studiedag: Peilbeheer: monitoring, modellering en beheer (10 november 2022)

Het waterbeheer in Vlaanderen staat voor grote uitdagingen om de maatschappij beter aan te passen aan de steeds vaker voorkomende weersextremen. Het Vlaamse landschap wordt op grote schaal gedraineerd en slimmer draineren kan wellicht tot een belangrijke toename in wateropslag leiden. Recent zijn heel wat nieuwe onderzoeks- en demonstratieprojecten gestart die bestuderen hoe verschillende vormen van peilsturing en actief waterpeilbeheer in grachten en drainagebuizen grondwatervoeding en wateropslag in de bodem beïnvloeden. Deze studiedag brengt de onderzoekers, waterbeheerders en gebruikers samen om hun methodes en resultaten te delen en bespreken.

Deel I: wetenschappelijke kennisuitwisseling aan de hand van presentaties in thematische sessies (9:00 - 13:30) NL/EN

Presentaties (9:00-11:45)

  • Sessie 1: monitoren van de effectiviteit van stuwen of peilgestuurde drainage van veld tot landschapsschaal
  • Sessie 2: Opschalen van lokale maatregelen naar bekkenschaal: hoe doe je dat?
  • Sessie 3: Welke peil, wanneer, waar: tools om te komen tot een optimaal peilbeheer.

Lunch en postersessie (11:45-13:30)

Deel II: workshop rond dienstverlening naar boeren voor plaatsing en beheer van stuwtjes (13:30-16:00) NL

Wanneer? 10 November 2022

Waar? Graaf de Ferraris gebouw, Brussel

CALL FOR ABSTRACTS: Stuur hier vóór 16/09/2022 je abstract als je wil presenteren op deze studiedag!

REGISTREER je hier vóór 15/10/2022 om deel te nemen aan de studiedag!

Deze studiedag wordt georganiseerd door AGROLINK Water ism het onderzoeksconsortia TURQUOISE (UAntwerpen, KULeuven, ILVO)