Demo RAMBO op missie naar emissiereductie in de varkenshouderij

Varkensstal

RAMBO is een project dat op zoek gaat naar innovatieve oplossingen voor emissiereductie. Tijdens deze webinar vertellen experts welke maatregelen en technieken potentieel hebben in de varkenshouderij en hoe ze deze verder zullen testen en evalueren. We zetten dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept, een spoelsysteem voor mestputten in de kijker. Twee technieken die erg positief onthaald werden tijdens een Tour de Boer met demonstratie in februari. In de zoektocht naar haalbare oplossingen voorziet RAMBO ook individuele begeleiding. Veehouders kunnen zich kandidaat stellen voor advies op maat van hun bedrijf.

Programma

19:30 Verwelkoming

19:35 Kansrijke maatregelen en technieken voor emissiereductie – door Chari Vandenbussche (ILVO)

20:00 Ammoniakreductie op maat van jouw varkensbedrijf – door Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond)

20:20 Dagontmesting en Total Circulair Farm Concept: toelichting met beelden – door Julia Krijnen (ZLTO)

20:45 Q&A – ook na elke presentatie is er ruimte voor vraagstelling.

21:00 Einde webinar

Iedereen is welkom. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht voor 26 mei via https://forms.gle/DnikXvKJSckfGTkw9

Meer info

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Lisa Dejonghe (Inagro) - lisa.dejonghe@inagro.be - T: 051 27 32 09
Bianca Aarts (ZLTO) E: bianca.aarts@zlto.nl / T: +316 18 56 36 98

Project RAMBO
RAMBO staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project wil maatregelen en technieken ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om aan de ammoniakemissienormen te voldoen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden meegenomen.

RAMBO is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland, in samenwerking met:

Partners RAMBO

Programma