Event Ontwikkeling van duurzame bestrijdingsstrategie voor verticillium in vlas

Vlas in bloei (paarse bloemen)

Slotevent van het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen project PAHTOFLAX

De voorbije 4 jaar is er in het kader van het Interreg-project Pathoflax heel wat onderzoek verricht naar de Verticilliumproblematiek in vlas.

We nodigen je graag uit voor het slotevent van dit project op dinsdag 13 december waar we, samen met de verschillende partners, de resultaten en bevindingen van dit vierjarig onderzoek voorstellen.

Gratis deelname, maar inschrijven is verplicht.
Frans-Nederlands, er wordt simultane vertaling voorzien.

Programma

14u00

 • Inleiding - Arvalis
 • Panelgesprek: De problematiek van Verticillium in de teelt en waardeketen
  van vlas. Getuigenissen van telers en vlassers. - Moderatie door LINEA en Inagro
 • Verticillium in vlas, wat is dit? Nieuwe ontwikkelingen in de kennis van deze
  schimmel. - CRA-W, ILVO en Arvalis
 • Nieuwe diagnosetools en het belang van deze schimmel in het
  vlasteeltgebeid Frankrijk-België.
  Resultaten van het onderzoek om Verticillium
  dahliae in de bodem te identificeren en te kwantificeren en resultaten van de
  monitoring in het vlasteeltgebied Frankrijk-België. - CRA-W, ILVO en Arvalis

15u10 - Pauze

15u25

 • Beheersing door rassenselectie.
  Resultaten van rassenproeven uitgevoerd in het labo en op het veld. - U-Gent, LINEA,
  Arvalis en Inagro
 • Beheersing door alternatieve strategieën: welke vooruitzichten biedt
  biocontrole?
  Resultaten van labo- en veldproeven met betrekking tot het gebruik
  van biocontrolemiddelen (elicitoren en antagonistische stammen). - UPJV, Fytofend en
  Arvalis
 • Naar een risico-inschatting op perceelsniveau? Voorstel van op perceelsniveau
  aangepast beheersingsmethodes in functie van de perceelskenmerken en teelttechniek
  vlas. - Arvalis
 • Besluit en perspectieven - Inagro

16u30 - Einde

Meer info

Lies Willaert - lies.willaert@inagro.be - 051 27 32 40

Partners