Event Netwerk- en leerevent: Interactieve innovatie in de landbouw

Interactieve innovatie in de landbouw

Innovaties laten doorsijpelen in de landbouw, hoe begin je daaraan? Met welke kennispartners, beleidsmakers en andere actoren in het landbouwsysteem moet je daarvoor in contact komen? En wat kan jouw rol in het innovatieproces zijn? Innovatie is de sleutel om de (toekomstige) uitdagingen in de landbouw aan te pakken. Vroeger leek het voldoende om vanuit onderzoek met oplossingen op de proppen te komen, maar vandaag weten we dat als we echt verandering willen teweegbrengen, we kennis en expertise van verschillende actoren nodig hebben om tot oplossingen te komen.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij kennisdeling in de Vlaamse landbouw.

Wat hebben we te bieden?

  • Netwerkgelegenheid met andere kennisactoren in de landbouwsector
  • Instrumenten (AKIS) om te begrijpen welke actoren welke rol spelen in kennisdeling en innovatie in de landbouw en waar de hiaten zitten
  • Inzichten en inspiratie uit geslaagde projecten rond interactieve innovatie
  • Concrete toepassing van de instrumenten en inzichten op actuele case rond agroforestry, digitalisering, Geïntegreerde gewasbescherming en demonetwerken.

Dit alles aan de hand van presentaties en interactieve workshops.

Programma

9:00 - Onthaal met koffie

9:30 - Welkom
Introductie, doel en programma van het event, korte voorstelling van de projecten, wie is in de zaal?

10:00 - Het AKIS? Dat bent u!
Korte introductie over het concept AKIS, als tool om kennisdeling en co-innovatie in de landbouw te begrijpen.

10:15 - Wie zit nog meer in het AKIS?
Break out sessies waarin in thematische groepen het AKIS in kaart wordt gebracht voor verschillende thema’s: IPM, agroforestry en Functionele Agrobiodiversiteit. Wat is de eigen rol in het AKIS en welke rol spelen andere organisaties?

11:15 - Pauze

11:30 - Hoe het AKIS optimaliseren?
Break out sessies waarin gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen voor barrières in het AKIS en waarin gezocht wordt naar de kansen voor P2P uitwisselingen, demonstraties, digitalisatie, en co-innovatie om die barrières op te lossen.

14:15 - Pauze

14:30 - Kennisdeling en co-innovatiemethoden uitgelicht (parallelle sessies):

  • Digitalisering stimuleren in de landbouw
  • Lerende netwerken en demonstraties om de adoptie van IPM te promoten
  • Een gebiedsgerichte aanpak om agroforestry te boosten

15:30 - Slot en receptie

Inschrijven

Inschrijven via https://forms.office.com/r/jpZ...

Contact

Charlotte Lybaert - charlotte.lybaert@ilvo.vlaanderen.be

Partners netwerk- en leerevent

Download presentaties

Programma

Onthaal
Welkom
Het AKIS? Dat bent u!
Wie zit nog meer in het AKIS?
Pauze
Hoe het AKIS optimaliseren?
Lunch
Hoe een goede omgeving creëren voor co-innovatieprocessen?
Pauze
Kennisdeling en co-innovatiemethoden uitgelicht (parallelle sessies)
Slot en receptie